Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Nässjö kommuns byggnadspris

Priset delas ut till nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt, omsorgsfulla renoveringar eller lyckade landskapsprojekt. Kravet är att det har tillkommit i kommunens tätorter eller landsbygd de senaste två åren.

Syftet är att belöna god arkitektur samt god anpassning till platsen utifrån ett estetiskt, socialt, ekonomiskt eller ekologiskt hållbart perspektiv. Byggnadspriset består av en bronsplatta och ett diplom och priset delas ut varje år.

Nominera till byggnadspriset

Fram till 15 september tar samhällsplaneringskontoret emot kommuninvånarnas nomineringar.

Nominera via e-tjänst,
Nominera pristagare till Nässjö kommuns miljö- och byggnadspris, Självservice

Du kan även skicka in dina förslag på nomineringar till,
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö  eller via e-post,
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Pristagare utses i november och prisutdelning sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2021.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.