Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Nässjö kommun har möjlighet att lämna förslag till kommunen.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Det är bara privatpersoner som kan lämna förslag, inte föreningar, råd eller organisationer.

Vad kan förslaget handla om?

Förslaget bör gälla frågor som rör kommunens verksamhet. Det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Förslaget ska innehålla ett konkret förslag som berörd nämnd eller förvaltning ska ta ställning till. Ett förslag ska inte handla om mer än en sak.

Så hanteras förslaget 

När förslaget kommer till kommunledningskontoret skickas det till den nämnd eller förvaltning som ska hantera förslaget. Den förvaltningen skickar ett mottagningsbevis till dig som skrivit förslaget. Förvaltningen eller nämnden tar ställning till förslaget och fattar ett beslut och skickar sedan ett slutgiltigt svar till dig senast sex månader efter att förslaget kommit in.
 


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.