Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Skolfråga

Frågan ställd till: Miljöpartiet

Fråga

Stämmer alla dina åsikter överens med miljöpartiets?
Hur är det att vara delaktig i ett parti?
Påverkar det din fritid att vara politiker?

Signatur: Elin svensson

Svar från Miljöpartiet

Hej Elin!

Tack så mycket för dina frågor.
Först och främst, så tycker jag att det är oerhört roligt, spännande och givande att få vara aktiv inom ett politiskt parti. Det finns verkligen möjligheter till att kunna påverka politiken. Både kunna påverka hur Miljöpartiet ska utvecklas, men även hur Nässjö kommun ska utvecklas.

Man lär också känna många nya och spännande människor med likartade värderingar och funderingar.Det är roligt att samarbeta mot samma mål. Sedan beror det givetvis på vad man har för uppdrag i ett politiskt parti. Är man med i den lokala styrelsen, så är det en del praktiska saker, som man behöver arbeta med. Har man ett upddrag i en nämnd eller i kommunfullmäktige, så är det den praktiska politiken som är i fokus. Det som är bra är att det finns ett uppdrag för alla som vill vara aktiva. Vill man bara vara vanlig medlem, så går det också bra. Förhoppningen är att alla som är med i en lokal partigrupp ska komplettera varandra och att man ska ha riktigt kul tillsammans, samtidigt som man gör någonting viktigt i demokratins tjänst.

Det påverkar ju fritiden, på så sätt att jag lägger rätt mycket tid på förberedelser inför olika sammanträden. Mest tid lägger jag på att förbereda inför gruppmöten med MP och inför kommunfullmäktige. Då vill jag gärna vara väl förberedd. Eftersom jag också är småbarnsförälder och arbetar, så kräver det en del planering. Men det går oftast att lösa bra. Men jag är medveten om att jag lägger rätt mycket tid på mina politiska uppdrag. Oftast sitter jag på kvällarna och läser och skriver. Jag brukar dock vara effektiv och jag har vant mig vid hur jag ska förbereda mig inför politiska möten, på bästa sätt.

Din svåraste fråga svarar jag på sist. I stort, så delar jag Miljöpartiets partiprogram och ideologi till 95-99%. Det innebär att jag verkligen känner mig hemma i MP och tycker att vi har en väldigt bra politik för ett ekologiskt hållbart, grönt och solidariskt samhälle. Sedan behöver man kompromissa, om man sitter i regering, antingen lokalt eller på riksnivå. Det kan vara svårt ibland, att kompromissa om sånt som man tycker är viktigt. Det finns kanske ett par frågor, där jag kanske har en lite annan inställning än vad Miljöpartiet har tagit beslut om på sin kongress. En sådan fråga är att jag tycker att den svenska skolan borde ha mycket mera statlig finansiering. Miljöpartiet har tagit steg i den riktningen och är på väg dit, men är inte riktigt där ännu.

Tack återigen för intressanta frågor.

/Rikard Salander

Besvarad 3 april 2020 av Rikard Salander


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.