Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Rehabilitering efter stroke

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej, jag undrar hur det ser ut med rehabilitering i Nässjö kommun för den som drabbas av stroke med afasi som följd. Finns det möjligheter att få god rehabilitering på plats i Nässjö? Hur ser det ut för barn och unga med DLD(development language disorder)/språkstörning? Vad finns det för möjligheter till logopeder? Vad finns det för stöd för de anhöriga? Vad finns det för nätverk?

Signatur: S

Svar från Miljöpartiet

Hej signaturen S!

Tack så mycket för din fråga om ett viktigt ämne. Ett starkt tips är att kontakta Rehabenheten i Nässjö kommun, för att de kan svara på alla dina frågor om rehabilitering efter stroke med afasi, och hur man arbetar med både vuxna och barn-och ungdomar. Rehabenheten är mycket kunniga, erfarna och kan frågorna om stroke och afasi mycket bättre än vad jag kan.

Jag tror att barn-och unga med development language disorder (DLD) kan få hjälp med rehabilitering via habiliteringen. Vuxna som drabbas av stroke kan få möjlighet till en korttidsplats för rehabilitering. Jag tror att det kan behövas ett beslut från socialsekreterare med vårdplanering. Om det finns ett fortsatt behov av rehabilitering, så kan träning i hemmet erbjudas i Nässjö kommun. Då kommer alltså personalen hem till den som är i behov av rehabilitering. Medicinsk rehabilitering finns dagtid i Nässjö kommun och då är det via Region Jönköpings län. Dagrehabilitering kan kräva behov av mer än bara en yrkeskategori.

Men återigen, ta kontakt med Rehabenheten, så kan de svara på alla dina frågor och ge mycket mer detaljerad information.

vänligen Rikard Salander

Besvarad 15 november 2023 av Rikard Salander (MP)

Svar från Centerpartiet

Hej
Tack för dina frågor

Precis som Rickard i Miljöpartiet så hänvisar jag dig till Rehabiliteringen för mer utförligt svar. Du hittar uppgifter om var du når dem på länken

https://nassjo.se/stod-och-omsorg/hemsjukvard-och-rehabilitering/rehabilitering.html

Du kan nog också behöva kontakt med regionen

https://www.rjl.se/om-oss/om-organisationen/folkhalsa-och-sjukvard/psykiatri-rehabilitering-och-diagnostik/habilitering/

Hälsningar Ann-Cathrin

Besvarad 15 november 2023 av Ann-Cathrin Gunnar Centerpartiet

Svar från Sverigedemokraterna

Hej
Tack för din fråga! När det gäller språkstörningar hos barn är det regionen som jobbar med detta, finns en hel del att läsa om detta på 1177.se När barn har svårigheter med tal och språk - 1177
Frågan om stroke: Här finns det en strokeenhet på sjukhuset som har bra och kompetent personal och beroende på det fortsatta behovet kan rehabilitering via Rehabiliteringsmedicinska mottagningen Nässjö - 1177 bli aktuell.
Genom hela kedjan finns möjlighet att upprätta en rehabiliteringsplan som ska följa patienten genom vårdkedjan och överrapporteras till nästa vårdnivå. Jag har inga siffror på om det innebär ”God rehabilitering” på plats i Nässjö, det kan möjligen Regionen svara på.

Hej från Leif

Besvarad 16 november 2023 av Leif Ternstedt Sverigedemokraterna

Svar från SAFE

Hej.
Tack för dina frågor om rehabilitering samt frågor kring DLD.
Möjligheter till rehabilitering i Nässjö kommuns regi för den som drabbats av stroke kan rehabenheten informera om. Rehabenheten har telefontid måndag-fredag kl. 8.00-10.00. Där kan du även få hänvisning till information om rehabilitering i regionens regi.
Inom regionens habilitering finns bl.a. logoped. Du kan kontakta habiliteringen på tel. 010-243 73 00 för mer information.

Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 17 november 2023 av Anders Hansen, SAFE

Svar från Kristdemokraterna

Hej!

Ursäkta sent svar, jag har undersökt om det finns fler vägar att gå än tidigare föreslagna, men finner att det är via länkarna Ann-Cathrin nämner nedan ni bör vända er för svar på era frågor.

Besvarad 19 november 2023 av Kent Karlsson, Kristdemokraterna


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.