Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Mer blomsterängar i Nässjö kommun

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej!
Jag ser alla gula gräsområden i Nässjö kommun och frågar mig varför man envisas med att klippa alla gräsmattor?
Varför slutar man inte klippa för att istället låta gräs och blommor få växa för att främja den biologiska mångfalden?
Det är en mycket enkel åtgärd man kan göra för att skapa bättre förutsättningar för våra insekter, det är bara att sluta klippa. Det borde också vara något som kommunen kan spara pengar på.
Tänker ffa på små gräsplättar mellan vägar tex vid Lidlrondellen, vid Preem, Almenäsområdet men även att det vore enkelt att lämna områden i tex stadsparken där blommorna får växa fritt. Samma sak med grönområden i samhällena i kommunen. Det blir ju dessutom grönare och trevligare att se på än alla gula områden som kommer av brist på regn.
Jag hoppas också att ni låter bli att klippa vägkanterna utmed våra landsvägar till sensommaren så att insekterna får nytta av dem och så att de hinner sätta frön innan de klipps.
Ser fram emot era svar!

Signatur: Victoria

Svar från SAFE

Jag tror det kommer bli mer som du tänker av både miljöskäl och ekonomi.
När det får växa mer fritt vid vägar för olika trafikanter måste dock säkerheten finnas med i tänket.

Besvarad 10 juni 2024 av Uno Kenstam, SAFE

Svar från Socialdemokraterna

Hej
Precis så som du skriver är oklippta gräsmattor som får bli ängsmark bra för mångfalden. Därför jobbar vi med detta. Vi har ett antal ytor som vi de senaste åren har prövat detta på och kommer att utveckla det mer.
För att ytorna ska upplevas som trevliga inslag i miljön försöker vi också att plantera in ängsblommor på ytorna. Det har ännu inte gett riktigt de resultat som vi är ute efter men vi fortsätter att söka efter en hållbar lösning för detta.
Vägkanterna längs med Trafikverkets vägar är det Trafikverket som sköter. Det handlar om de flesta större vägarna utanför samhällena. Annars är det enskilda vägföreningar. Det vi kan göra är att ta med oss frågan som förslag till Trafikverket och vägföreningar.

Besvarad 10 juni 2024 av Erik Wågman / Sara Lindberg

Svar från Miljöpartiet

Hej Victoria!

Tack för din fråga och ditt engagemang! Miljöpartiet håller fullständigt med dig. Det är mycket bra för den biologiska mångfalden att låta gräs och blommor få växa mer fritt. Vi tror att det är viktigt att vi fortsätter att se på vilka fler ytor, som kommunen förfogar över, som kan få ge en ökad biologisk mångfald. Här kan Nässjö kommun utveckla sitt arbete för djur, natur och det ekologiska systemet. Vi tror också att det är viktigt att ta stor hänsyn till träd i stadsmiljö, eftersom vi vet att träden har en viktigt plats, för att dels suga upp koldioxid, men ger också skugga.

Besvarad 10 juni 2024 av Rikard Salander (MP)

Svar från Centerpartiet

Hej!
Jag håller helt med dig om att vi borde minska klippning av gräsytor som ingen i stort sett använder men historiskt sett är det så man har skött våra offentliga grönytor. Enligt tekniska serviceförvaltningen har det gjorts försök med några års mellanrum att omvandla gräsytor till ängsmark eller på annat sätt friväxande, men motståndet har varit stort. Man har upplevt det som fult och att ormar, fästingar och mördarsniglar kommer gömmas i gräset. Farligt för barnen etc.

För 2-3 år sedan införde man ängsmark på flera platser i Nässjö och inställningen hos allmänheten börjar nu se positivt på detta, precis det du själv efterfrågar. Man har utökat med några få ytor per år och man jobbar för att låta ännu mer vara oklippt.

Det här är dessutom välkommet rent ekonomiskt och blir billigare även om det inte är helt gratis. Enligt tekniska är ängsmark helt underhållsfritt utan ska slås en ggn/år och då helst med lie. Alternativt med slåtterbalk, vilket inte är ett redskap som normalt ingår i en maskinpark på kommunen. Att bara sluta klippa gräset innebär inte med automatik att det blir blommor och vackert då vissa arter som inte är så vackra gärna tar över ytan.

Vägkanterna utmed våra landsvägar är en fråga för enskilda vägsamfälligheter och Trafikverket, så där råder vi inte över skötseln. Men enligt tekniska börjar även de jobba på annat sätt så det finns hopp.

Som den centerpartist jag är håller jag med dig. Det behövs mer surr av bin och mer blommor även inne i tätorterna.

Besvarad 10 juni 2024 av 2024-06-10, Sofia Holm Karlsson, Centerpartiet

Svar från Kristdemokraterna

Det finns anledning och se över det - och det vet jag att man gör. I flera områden släpper man upp växtligheten, till exempel mellan Åkerskolan och Idrottsgatan här i Nässjö tätort för att bara nämna något. Är det bara trafiksäkert så skulle det säkert kunna bli fler ställen, vi får se framöver.

Besvarad 10 juni 2024 av Kent Karlsson, kristdemokraterna


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.