Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Höga hyror

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Jag har vid några tillfällen hört vad en invånare med ekonomiskt bistånd ger i hyra för bostad. Det är skyhöga priser som jag aldrig skulle betala! Varför köper inte kommunen in fastigheter och hyr ut istället för att hyra skyhöga bostäder av privatpersoner? Har exempel på både 17 000:- och 21 000:- / mån för en familj. Exempel: bostäder i Bodafors, bl.a. "gamla Missionskyrkan" Tre i familjen. Bostäder som efter hyrans storlek borde vara lyxiga, men är i MYCKET dåligt skick. Inte konstigt det blir underskott i kassan, för exemplen är nog många...

Signatur: Bibbi Ragnar

Svar från Sverigedemokraterna

Hej Bibbi!
Nu vet jag inget om det fallet du beskriver men det låter väldigt dyrt. Så höga hyror är oskäliga för ett basboende. Det finns lagar som tvingar kommunen att ge flyktingar tak över huvudet.

Besvarad 27 september 2019 av 20190927 Lena Torp

Svar från Socialdemokraterna

Hej och tack för din fråga.
Vi kan inte, i vårt svar här, gå in på några individärenden, men det vi kan säga är att det alltid görs en bedömning av ekonomiskt bistånd utifrån individens förutsättningar. Kommunens norm för försörjningsstöd för boendekostnad utgår i första hand från vad en "vanlig lägenhet" kostar hos hyresvärdar i kommunen så som Linden. I ett skede kan man får ersättning för höga hyreskostnader för att ge en rimlig tid att söka ett annat boende. Sedan är ekonomiskt bistånd en norm med flera olika delar och det är upp till individen att hantera det, där en del, precis som vi alla, lägger mer eller mindre än normen på mat, boende eller kläder till förmån till andra behov som den enskilde anser sig ha. Men det är utifrån den totala summan som man eventuellt har rätt till.
Har man problem med sin hyresvärd och anser till exempel att hyran är orimlig utifrån standarden på lägenheten så finns Hyresgästföreningen, som jobbar för att ta till vara på hyresgästers intressen och stödja dem mot oseriösa hyresvärdar.
I Nässjö har vi Linden som har i uppdrag att förse kommunens medlemmar med bra och överkomliga hyresrätter. Att bygga särskilda bostäder för de som har ekonomiskt bistånd har prövats i en del länder, vad vi kan se leder detta till inlåsningseffekter och segregation. Vi vill i stället ge stöd till människor så att man kan ta ett eget ansvar och hjälp via vår jobbstrategi att komma ut i egen försörjning.

Besvarad 1 oktober 2019 av Sara Lindberg och Erik Wågman, Socialdemokraterna

Svar från Moderaterna

Det är alltid en individuell prövning av varje ärende och jag känner inte till något om de fall som refererar till.
Rent allmänt finns riktlinjer för hur stor bostad som Socialtjänsten kan betala för beroende på familjestorlek mm. Eftersom vi har bostadsbrist i Nässjö så finns inga lediga lägenheter som står och väntar och ibland har man bara dyra lägenheter kvar. När det finns lediga lägenheter som är billigare så ska man flytta dit.
Kommunen har också köpt in hus och tecknat avtal med Linden om lägenheter då mest för grupper inom funktionshinderomsorgen. Att köpa in hus/lägenheter för de med försörjningsstöd kan bli aktuellt även i Nässjö.

Besvarad 2 oktober 2019 av Anders Karlgren

Svar från SAFE

Hej.
När en biståndshandläggare utreder behovet a ekonomiskt bistånd för bl.a. hyra av bostad görs en rimlighetsbedömning. Om det som i fallet du beskriver är orimligt hög kostnad för bostad ingår det i biståndshandläggarens uppdrag att aktivt, i samverkan med berörd familj, medverka till att berörd familj får en mera rimlig boendekostnad. Om biståndshandläggare som utreder behovet av ekonomiskt bistånd ser att familjer på grund av t.ex. bostadsbrist har orimligt höga hyreskostnader bör detta problem lyftas upp till förvaltningsledningen för att hitta en lösning. För att inte drabbas av orimliga kostnader för ekonomiskt bistånd kan t.ex. köp bostadsfastighet vara en lösning för kommunen.
Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 8 oktober 2019 av Anders Hansen, SAFE


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.