Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Fairtrade

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Det finns rapporter som pekar på att Fairtrade snedvrider konkurrens på livsmedelsmarknaden, vilket missgynnar de allra fattigaste.
Nässjö kommun är som bekant en fairtrade city sedan flera år tillbaka. Hur förhåller sig partierna till att vara fortsatt diplomerade och varför?

Signatur: David

Svar från Socialdemokraterna

När vi i Nässjö kommun valde att bli en Fair trade-diplomerad kommun så var det för att tydligt ta ställning för att många av de varor som köps in produceras i länder med utbredd fattigdom. Genom att köpa Fair Trade väljer vi att tala om att alla är värda justa arbets- och levnadsvillkor. För vår del får det inte vara en konkurrensfördel att kränka mänskliga rättigheter.
För oss Socialdemokrater är det naturligt att vara för justa villkor på arbetsmarknaden och justa levnadsvillkor.

Besvarad 17 september 2018 av Anna-Carin Magnusson, S

Svar från Moderaterna

Fairtrade har en mycket liten andel av den handel som sker mellan utvecklingsländerna och oss. Jag tror därför att det inte förekommer någon snedvridning av konkurrensen. På enstaka produkter som till exempel bananer är dock andel ca 20 % men då alltid till ett högre pris. Alternativ finns ju alltid om man inte vill köpa fairtrade.
Syftet med fairtrade är att premiera bra arbetsförhållande för de som arbetar med produktionen. För dom som vill finns möjligheten annars behöver man inte.

Besvarad 17 september 2018 av Anders Karlgren

Svar från SAFE

Det stämmer att lagarna säger att om man kräver viss märkning kan det vara konkurrenshämmande, dock inte om man beskriver vad det är man vill ha i andra ord. Jag kan inte säga exakt vilken status fairtrade har i sammanhanget.
Produkter från Sverige och andra utvecklade länder med någorlunda human arbetsmarknad är fairtrade per definition, så där behövs ingen märkning.
det mesta av detta med upphandlingsordningar härrör från EU och hindrar oss från att göra vår arbetsmarknad bättre och därmed arbetsförhållanden som också fairtrade syftar till.

Besvarad 17 september 2018 av Uno Kenstam

Svar från Kristdemokraterna

Hej.

Jag ser det som viktig markering för mänskliga rättigheter.
Humana arbetsvillkor
Jämställd arbetsmarknad
Barns bästa och möjligheten till utbildning för barnen istället för arbete.
Tydligt ställningstagande för Ansvaret vi har universellt.

Besvarad 18 september 2018 av Laila Norss kristdemokraterna 18/9


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.