Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Angående tomten på Höglandsgatan 31 (fd Grimstorps skola)

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

I höstas revs Grimstorps skola, en byggnad som har funnits i samhället i över 100 år.
Denna har nu ersatts av en ganska ojämn grus- och asfaltsplan med flaggstång och skyltfundament, en sorglig syn i samhället som absolut inte ökar på attraktiviteten.

Så min fråga är, vad tänker ni göra åt det, eller rättare sagt, vad är planen?
Blir det ett litet torg med kullersten, fontän, och kanske en scen, lite bänkar och grönska? Eller blir det kanske en ny fin förskola och fritids?
Ser med spänning fram emot alla förslag och planer som svaret innehåller till oss "Grimstorpare".

Signatur: Monica Larsson

Svar från Socialdemokraterna

Hej
Det finns några få åtgärder på marken kvar att göras och de ska utföras under våren.
Efter det är tanken att tomten ska behållas och finnas som en ”allmänning” för samhället. Klippas ett antal gånger men m året. Vilket gör att samhället kan nyttja tomten.
Vi har valt att spara en del av jord eller om det är bergvärme installationen som finns i marken. Detta för att om ett framtida behov uppstår så ska man kunna koppla på det i en ny byggnad.
Vill man nyttja det till något annat så det lösas i dialog eller genom medborgardialog kring utveckling av kommunen.

Besvarad 8 februari 2022 av Besvarad 8/2 av Erik Wågman Socialdemokraterna

Svar från Kristdemokraterna

Varmt tack för din fråga.

Tekniska servicenämndens Ordförande Erik Wågman har gett ett bra svar,jag har inte mer att tillägga.
återkom gärna med fler frågor.
tack för ditt engagemang.

Besvarad 8 februari 2022 av 8/2 2022 Laila Norss KD.

Svar från Miljöpartiet

Hej Monica!

Tack så mycket för din fråga. Jag har full förståelse för att många Grimstorpare undrar kring detta.
Det är angeläget att det blir en bra och öppen medborgardialog i Grimstorp om hur platsen, där Grimstorps skola förut låg, ska se ut i framtiden. Som förtroendevald anser jag att det viktigaste i förtsahand är att lyssna på Grimstorpsborna, om hur ni vill att Grimstorp ska se ut i framtiden. Här ser jag stora möjligheter till att den aktuella platsen ska kunna utvecklas och utformas från ett lokalt perspektiv. Min uppfattning är också att politiken behöver vara lyhörd för hur behoven ser ut framöver med exempelvis skola och förskola, såväl som kollektivtrafik och cykelvägar. Det får inte finnas någon prestige i detta från oss förtroendevalda, utan de framtida behoven ska baseras på väl underbyggda faktaunderlag.

Besvarad 8 februari 2022 av Rikard Salander (MP)

Svar från SAFE

Hej.
I flera av fastigheterna i Grimstorp pågår av naturliga skäl ett generationsskifte, vilket kommer att fortsätta. Samhället har goda möjligheter att locka barnfamiljer till inflyttning med vacker natur, bad, fiske m.m. inpå knuten. Därför är det nödvändigt att investeringen på 4,9 miljoner + 1 miljon i inventarier - som för något år sedan ströks ur investeringsbudgeten - i ny förskola/fritids inarbetas i budgeten för 2023. På plats finns redan en relativt ny bergvärmeanläggning för energiförsörjningen. Alla andra (och mycket mindre) kransorter i Nässjö kommun har tillgång till förskola i kransorten, vilket är viktigt för att underlätta familjepusslet för barnfamiljer. Med förskola/fritids i Grimstorp skulle det sannolik även innebära minskat behov av bilkörning och därmed minskad miljöbelastning. På tomten skulle även rymmas ytor med t.ex. marktegel, sittplatser och en scen som en del av förskolans/fritids utemiljö.
Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 10 februari 2022 av Anders Hansen, SAFE


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.