Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Angående kollektivtrafikens nya tidtabell.

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Vad tänker ni politiker i Nässjö kommun göra för att tillgodose så att de mindre kransorterna bibehåller en god service när det gäller kommunikationer?

Jag har läst svaren som givits föregående frågeställare som berört denna fråga, men jag känner mig inte speciellt nöjd med svaren.
Det är mest hänvisningar till andra.

Därför så har jag några förslag att ge på vad som ni politiker i Nässjö faktiskt kan göra för oss drabbade kommuninnevånare.

Ni kan sätta in stödbussar i form av minibussar på de tider som efterfrågas för att människor ska kunna komma till och från jobbet.

När det gäller en av Nässjös största "arbetsplatser" Brinellgymnasiet, så borde man planera tider och dagar enligt busstiderna i kommunen. Fyll dagarna med lektioner 8.15 till 15.30 istället för en massa håltimmar. Låt eleverna vara lediga en dag i veckan om det blir för mycket tid. Att låta ungdomar "hänga" på stan (och stationen) i flera timmar bara för att kollektivtrafiken sviker, förlorar alla på i längden.

Sedan tycker jag att ni som kommunpolitiker bör ställa betydligt högre krav på Regionen,för visst är det väl så att vi kommuninnevånare bidrar till kollektivtrafiken med våra skattepengar?

Signatur: Monica

Svar från Socialdemokraterna

Hej och tack för dina frågor. Det är bra med engagemang i dessa frågor. Det är helt riktigt som du skriver att vi skattebetalare är med och finansierar kollektivtrafiken via landstingsskatten. Tidigare var det en verksamhet som betalades via både kommun- och landstingskatten. Sedan den 1 januari 2012 är det enbart Regionen som driver kollektivtrafiken.
Vi har överläggningar med Regionen och Länstrafiken om kollektivtrafiken. Detta för att de ska få höra det som vi också får höra/läsa. Bland annat besvikelsen över nedlagda bussturer i kommunens kransorter. Det är därför vi också har sänt vidare alla frågor till Regionen och dess förtroendevalda.
Den 26 augusti kommer Länstrafiken och Regionens förtroendevalda till Nässjö kommun för att lyssna in våra synpunkter på nästa Regionala trafikplan. Beroende på pandemin så kan vi idag inte säga exakt var och hur samtalet med allmänheten kommer genomföras.
Du föreslår att vi i kommunen ska sätta in stödbussar, i form av minibussar. Vi menar att kollektivtrafik är Regionens ansvar och detta är något som de ska finansiera. Vi kommer påtala för Regionens företrädare vikten av att kunna bo och arbetspendla kollektivt på fler orter än idag.

Besvarad 4 augusti 2020 av Anna-Carin Magnusson (S), Laila Norss (Kd) Anders Karlsson (C)

Svar från Miljöpartiet

Hej Monica


Tack för din fråga men kollektivtrafiken är regionens ansvar, och vi gör vad vi kan för att påverka så att vi får turer även på kvällar och helger.

Besvarad 5 augusti 2020 av Mert Cimen (MP)

Svar från SAFE

Det finns en länsövergripande klimat- och miljöstrategi som bl.a. innehåller målen att kollektivtrafiken
ska ha god tillgänglighet i hela länet och att antalet mil med personbilar ska minska.
Därför är det rimligt att regionen har ett årligt samråd med länets kommuner om behovet av kollektivtrafik.
Där kan kommunerna ställa tydliga krav utifrån deras kunskap om invånarnas behov av kollektivtrafik.
I Nässjö kommun anser SAFE att stråken Nässjö/Solberga/Anneberg, Nässjö/Grimstorp/Bodafors,
Nässjö/Fredriksdal/Malmbäck, Nässjö/Äng/Forserum samt Nässjö/Stensjön ska ha tillgänglig
kollektivtrafik under vardagar och helger för arbets- och fritidsresor.
SAFE instämmer i dina synpunkter vad gäller planeringför Brinellgymnasiets elever.
Uno Kenstam, SAFE

Besvarad 5 augusti 2020 av Uno Kenstam, SAFE

Svar från Moderaterna

Hej Monica!
Stort tack för din input och tack för att du aktivt kommer med ett förslag.
Jag har kommunicerat med våra representanter i Regionen och informerat dem om de synpunkter och behov som Nässjö kommuns medborgare har lagt fram. Jag har blivit medveten om att antalet turer på vissa linjer under åren har minskat. Regionen pekar på att styrdokument stipulerar att "Där tåg finns där ska tåg prioriteras". Det jag kommer att arbeta vidare med är att i kransorter där tåg inte är ett alternativ där borde man inte dra ner på busstrafiken.
Om vi ska nå våra miljömål, om vi ska leva upp till att landsbygden ska leva, då borde vi arbeta hårt för att hitta en lösning på detta problem. Ansvaret ligger på Regionen men vi politiker har som ansvar att informera våra politiker i Regionen och arbeta aktivt för en lösning.
MVH
Anna Gerebo (M)

Besvarad 7 augusti 2020 av Anna Gerebo (M)

Svar från Sverigedemokraterna

Hej Monica!
Det tog lite tid att besvara din fråga, det för att vi har kommunicerat mellan lokalpolitiker och de ansvariga i regionen för att få svar.
Ja vad tänker lokalpolitiker?
Vi vill ha en levande landsbygd, då krävs en medvetenhet hos ansvariga politiker och tjänstemän om konsekvenser för besparingar. Om det har varit brist på det så har Din och de andras frågor här på forumet uppmärksammat oss på det.

Vårt partis representanter i regionen är nu helt medveten om problemen och jobbar för en lösning.
Bifogar en länk om du vill ta direktkontakt med politiker i nämnden.
https://rjl.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=699

Du har rätt att det behövs tänkas om gällande skolungdomars ofta långa väntetid på stationen. Speciellt nu när stationsvärdarna, som garanterade viss trygghet, har slutat. Det behövs en samlad översyn över skolscheman och att eleverna stannar längre på skolan innan de åker till centrum, men också bättre samarbete mellan skolor, stora arbetsplatser och länstrafiken.
Extrabuss eller färdtjänst är i detta fallet inte en hållbar lösning då kommunen inte har medel avsatta till det.
Denna fråga har drabbat oss som landsbygdskommun och vi tror att alla partier har en samsyn att detta ska lösas och det snart.

Besvarad 10 augusti 2020 av Lena Torp


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.