Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Text

Trygghetsarbete - lägesbild

Nässjö kommun bygger en lägesbild som ska ligga till grund för rätt förebyggande insatser. Det brottsförebyggande arbetet i Nässjö kommun baseras på en lägesbild. En lägesbild byggd på fakta gör det enklare att rikta rätt åtgärder till rätt plats. Den som inte känner till sakläget missar väldigt lätt målet.

Begreppet trygghet är mångfacetterat. Trygghet är en upplevelse där inget är vare sig rätt eller fel. Ett område som någon tycker är förfärligt läskigt och otryggt, bekymrar en annan föga. Egna föreställningar, förväntningar, kunskapsnivå, tidigare erfarenheter - allt påverkar vars och ens trygghetsupplevelse. Sedan hösten 2022 samlar Nässjö kommun trygghetspåverkande händelserapporter i ett digitalt system. Med hjälp av detta bygger vi upp en lägesbild.

Ett nätverk bestående av 80 rapportörer har tillgång till rapporteringssystemet i sina mobiltelefoner. Dessa rapporterar händelser från hela kommunen som de bedömer som trygghetspåverkande. Det kan vara allt från nedskräpning och klotter till krossade rutor och stökiga grupperingar som samlats på stan utan någon uppenbar anledning. Händelserna behöver inte nödvändigtvis inte vara brottsliga för att någon ska uppleva dem som otrygga.

I nätverket ingår kommunala medarbetare från alla verksamheter. Även olika föreningar, företag och polis ingår.

En rapport i systemet ersätter aldrig en polisanmälan. Alla brott ska polisanmälas – det är väldigt viktigt. Händelserapporterna kopplas till en karta så att man kan se var händelsen skett. I systemet läggs även in polisanmälda brott som begåtts i det offentliga rummet. Regelbundet kommer en trygghetsmätning att genomföras där kommuninvånarna svarar på frågor om den upplevda tryggheten. Även resultatet från dessa mätningar kommer att läggas in i systemet. Olika lager av fakta kopplas till en kommunkarta och när tillräckligt mycket information samlats så kommer en lägesbild att teckna sig. Lägesbilden uppdateras var 14:e dag.

Till dig som är rapportör

Du som är utsedd rapportör och har fått ett aktiveringsmejl, men glömt hur man gör för att rapportera kan klicka på någon av länkarna nedan. Instruktionsfilmerna hjälper dig på traven. Ett alternativ är att ringa Nässjö kommuns säkerhetsenhet, tel. 0380-51 80 00 så blir du lotsad rätt av avdelningens medarbetare. Du kan också mejla support@embrace-safety.se.

Till dig som vill veta mer

Vill du veta mer om Nässjö kommuns brottsförebyggande arbete? Kontakta Nässjö kommuns säkerhetsenhet, tel. 0380-51 80 00. Var fjärde månad, med start hösten 2023, görs en övergripande analys som presenteras för kommunstyrelsen och som är offentlig. Vi delar gärna med oss av denna då samhällets alla aktörer – stat, kommun, organisationsliv, föreningsliv, företagare och enskilda medborgare – tillsammans måste ta ansvar för att vår kommun är en trygg och säker kommun att leva och verka i. Med en gemensam lägesbild arbetar vi utifrån samma förutsättningar och blir därmed effektivare.

Kontakt

Expandera Minimera

Nässjö kommuns säkerhetsenhet
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.