Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunens budget

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten.

I budgeten anges de ekonomiska förutsättningarna för kommunen och här fastställs också hur kommunens resurser ska fördelas mellan olika nämnder och verksamheter. Budgeten innehåller också kommunfullmäktiges vision, mål och uppdrag för de olika nämndernas verksamhet.

Budget 2021, ram 2022 och plan 2023

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år besluta om en budget för kommande kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för de kommande tre åren där det första är budgetåret.

Budgeten för 2021 med ram 2022 och plan 2023 antogs av kommunfullmäktige den 10 dcember 2020. Nedtill på sidan finner du länkar till aktuell budget samt föregående år.

Balanskrav

Budgeten ska upprättas så att intäkterna är större än kostnaderna. Om underskott ändå uppstår ska det negativa resultatet balanseras under de närmast följande tre åren. En grundprincip är att varje generation ska bära sina kostnader. Detta innebär att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och att kostnaderna inte får vältras över på kommande generation.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I budgeten anges finansiella mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Kontakt

Expandera Minimera

Ekonomichef
Jan Öhlin
0380-51 88 61
jan.ohlin@nassjo.se
.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.