Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunens budget

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten.

I budgeten, som numera benämns verksamhetsplan, anges de ekonomiska förutsättningarna för kommunen och här fastställs också hur kommunens resurser ska fördelas mellan olika nämnder och verksamheter. Verksamhetsplanen innehåller också kommunfullmäktiges vision, och grunduppdrag för nämndernas verksamhet med tillhörande ut kvalitets- och utvecklingsmål.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år besluta om en budget för kommande kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för de kommande tre åren där det första är budgetåret.

Aktuell verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2023 med budget för 2023, ram 2024 och plan 2025 antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Balanskrav

Budgeten ska upprättas så att intäkterna är större än kostnaderna. Om underskott ändå uppstår ska det negativa resultatet balanseras under de närmast följande tre åren. En grundprincip är att varje generation ska bära sina kostnader. Detta innebär att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och att kostnaderna inte får vältras över på kommande generation.

Ekonomisk hushållning

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

I budgeten anges finansiella mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Kontakt

Expandera Minimera

Ekonomichef
Jan Öhlin
0380-51 88 61
jan.ohlin@nassjo.se
.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.