Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mål 5: Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Jämställdhet är ett mål liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra.

Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper. Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling. Fattigdomen minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden, har tillgång till resurser och tillträde till fungerande marknader.

Det här gör Nässjö Kommun:

  • I Nässjö kommun bedriver vi ett aktivt jämställdhetsarbete. Vår likabehandlingspolicy är ett av de viktigaste dokumenten vi följer när vi rekryterar.
  • I våra skolor och barnomsorgen följer vi läroplanen där jämställdhet är ett tydligt mål.
  • Vi arbetar i projekt och stöttar det civila samhället som arbetar med jämställdhet, bland annat genom projekt för utsatta kvinnor.
  • Vi ställer krav på jämställdhetsarbete i föreningar och organisationer som vi stödjer med finansiering, föreningsbidrag eller sponsring.
  • Vi arbetar särskilt med utsatta barn och arbetar förebyggande mot mäns våld mot kvinnor och könsstympning.

Det här kan du göra själv:

  • Jämställdhet eller bristen därav är någonting som påverkar oss alla. Det kan vara bra att prata jämställdhet i hemmet, på arbetsplatser och med vänner för att få mer information och utmana sättet att tänka på.
  • Vet du om någon som behöver hjälp t.ex. i en destruktiv relation så fråga personen och kontakta kvinnojouren eller socialtjänsten för att få professionell hjälp med hur du kan hjälpa.
  • Misstänker du att barn far illa eller riskerar tvångsgifte eller könsstympning, kontakta socialtjänsten eller polisen och gör en orosanmälan.

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.