Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mål 4: God utbildning för alla

Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv.

Det här gör Nässjö kommun:

  • Alla skolor har ett fungerande elevhälsoteam.
  • Eftersom antalet elever i behov av särskilt stöd ökar kontinuerligt på gymnasiet har verksamheten förstärkts. ALFA som arbetar med elever med autismspektradiagnoser som går på nationella program, har varit framgångsrik och uppmärksammats i nationell media.
  • Politiker, skolledning och specialpedagoger fick under 2018 utbildning om barn i behov av särskilt stöd. I samband med detta har skolorna arbetat med att skapa inkluderande och tillgängliga lärmiljöer, som främjar alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt.
  • De ungdomar som är 16-20 år inte går på gymnasiet eller arbetar, erbjuds olika former av stöd för att antingen börja studera eller få annan sysselsättning.

Det här kan du göra själv:

  • Bli läxhjälpare! Erbjud din hjälp med läxor och till de som behöver det, t.ex. genom en frivilligorganisation på din ort.
  • Gå på språkkafé och prata svenska med de som behöver öva mer på att använda det svenska språket.
  • Gå en onlinekurs på nätet och lär dig något helt nytt.

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.