Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mål 14: Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Mål 14 handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt. Haven förser oss med ovärderliga naturresurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar en stor del av den koldioxid och den värme vi släpper ut. Överfiske, försurning, övergödning och föroreningar är stora problem. Vatten känner inga gränsen - det vi i Nässjö kommun gör med vårt vatten och släpper ut i våra vattendrag påverkar också i slutändan havet.

Det här gör Nässjö kommun:

  • Nässjö kommun planerar att anlägga flera nya våtmarker, bland annat i Lövhult, för att jämna ut flöden, rena vattnet och bevara den biologiska mångfalden.
  • Nässjö Affärsverk ansvarar för att de nio avloppsreningsverk som finns i kommunen. I avloppsverken renas vattnet så att det kan föras tillbaka till sjöar och vattendrag så rent som möjligt. Våra avloppsverk uppfyller lagar och krav med mycket god marginal. Vi släpper t ex ut mycket lite fosfor, mindre än vad våra tillstånd medger.

Det här kan du göra själv:

  • Köp bara fisk och skaldjur som är hållbart producerad och fångad.
  • Släng inte skräp i vattnet!

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.