Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Ojämlikhet skiljer människor åt och skapar destruktiva motsättningar i samhället där de svaga tar skada och konflikter uppstår. Grunden för ett hållbart samhälle är jämlikhet och rättvisa när det kommer till fördelning av resurser samt socialt, ekonomiskt och politiskt inflytande.

För att detta ska ske krävs det att allas lika värde står i centrum och att människors möjligheter inte begränsas på grund av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Kommunens ansvar för utbildning, omsorg och stöd ger oss möjligheten att på ett unikt sätt arbeta med Mål 10 och detta tar vi på allvar.

Det här gör Nässjö Kommun:

Minskandet av ojämlikhet genomsyrar allt det Nässjö kommun gör och vi arbetar aktivt med att skapa försörjning för de som har lägst inkomst i enlighet med Mål 10.1: Minska inkomstklyftorna. Detta sker genom att vi driver diverse vuxenutbildningar för att öka kompetens och anställningsbarhet samt att det i samband med dessa utbildningar sker täta samarbeten med det lokala näringslivet för att skapa vägar till anställning.

Att minska ojämlikhet innebär för oss att konkret ha med olika perspektiv i våra verksamheter för att alla ska inkluderas, exempelvis genom åtgärder för höjd tillgänglighet i planering av byggnation och trafik samt antidiskriminerings- och likabehandlingsplaner på arbetsplatser och inom de projekt vi driver. Detta görs även genom att skapa och främja mötesplatser för individer att mötas och på så vis skapa ökad inkludering. Vi tror på att det vi gör främjar ett jämlikt samhälle och att varje person är en viktig och nödvändig del i det arbetet.

Det här kan du göra själv:

Vi skapar ett jämlikt samhälle tillsammans och det finns mycket som just du kan göra för att hjälpa till.

Engagera dig för utsatta grupper genom exempelvis läxhjälp eller att arrangera aktiviteter för flyktingar, äldre eller andra som kan behöva stöd med att skapa en meningsfull vardag.

Använd din röst för att säga ifrån när andra kränks eller diskrimineras och motverka stereotyper och fördomar. Lär dig mer om det som är nytt och annorlunda från den tillvaron du har. Genom att engagera dig politiskt för ett jämlikt samhälle kan du också vara med och göra skillnad.

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.