Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Gdpr, Nässjö lärcenter

Information till den registrerade.

Du har inför, eller i samband med att du blir registrerad rätt att få information om personuppgiftsbehandlingen. Detta finns reglerat i dataskyddsförordningen1 som är antagen på EU-nivå. Nässjö kommun, genom kommunstyrelsen, avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig som person.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av studerande eller sökande till kurs eller utbildning.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna skapa en rättssäker process kring ansökan, antagning, studieplanering, studier, betyg, examen och myndighetsrapportering.

De kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuella bilagor som du bifogar ansökan.

Kontaktperson hos kommunen för denna personuppgiftsbehandling på Nässjö lärcenter är:
Helen Tarenius
0380-51 72 60

Kommunens dataskyddsombud på Höglandsförbundet är:
Erik Selander
0380-51 75 19
dataskyddsombud@hoglandet.se

De ändamål som finns med den aktuella personuppgiftsbehandlingen är underlag för antagning och betygssättning. Den rättsliga grunden är myndighetsutövande. De uppgifter som finns registrerade lämnas till berörda myndigheter. Uppgifterna om dig lagras i enlighet med nuvarande riktlinjer.

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med kommunens hantering eller av annat skäl.

Kontakt Nässjö lärcenter

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.