Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Avdelningen Stock och sten

På Åkers förskola finns avdelningen Stock och Sten. Denna avdelningen är för de äldsta barnen på Åkers förskola.

Avdelningen Stock och Sten ligger i ett inhägnat skogsområde i anslutning till Åkers förskola. En del av avdelningen finns också inomhus på Åkers förskola.

På området finns egna toaletter, omklädningsrum och torkskåp, och en vind- och vattentät paviljong där vi förvarar allt pedagogiskt material.

Vi har även undervisning inomhus där en del av Åkers förskolas gemensamma lokaler används. Det är vår fina skapande ateljé, digitala rummet, loftet och en lekmiljö vid sidan av ateljén. Vi har undervisning inplanerad inomhus såväl som utomhus.

Vår verksamhet behöver upplevas på plats, välkomna!

Fördelar med verksamheten

Idag finns det omfattande forskning som visar på utomhusvistelsens fördelar. Barnen får röra på sig i kuperad terräng vilket är betydelsefullt för utvecklingen av både grov- och finmotoriken samtidigt som de får möjlighet att utforska med hela sin kropp och dess sinnen. Vårt samhälle präglas alltmer av stillasittande – hos oss får ditt barn chansen att röra sig, lära och utvecklas på samma gång. Ytterligare hälsoeffekter är att vistelse i friska luften minskar sjukdomar och smittspridning, och bidrar även till en begränsad ljudvolym.

Inte bara en skog

Precis som vi utformar en miljö inomhus utformar vi på avdelningen Stock och Sten en miljö utomhus. Förutom en paviljong att leka och förvara material i, uppvärmda omklädningsrum och toaletter har vi en fantastisk skogsmiljö som inbjuder till lek och lärande. Tillsammans med barnen skapar vi lekmiljöer utifrån intressen och behov i barngruppen. Med hjälp av en gärdesgård har vi exempelvis skapat ett avgränsat område för vårt café, som barnen tillverkat både material och varor till. Vi har ett nybyggt vindskydd bredvid paviljongen. Vi har också 2 elcyklar (2 för 6 platser) som vi använder ofta.

Ofta finns det funderingar kring hur vi gör när det regnar, snöar, åskar eller blåser. Avdelningen Stock och Sten startades hösten 2017 och under denna tid har vi arbetat fram många fungerande metoder för att kunna möta alla väder. Vi ser inte vädret som ett problem eller hinder. Barn är kreativa och ser ofta möjligheter som exempelvis “när det regnar kan vi leka med vatten”. Det handlar bara om att byta perspektiv och vara lösningsorienterad. Tillsammans är vi förebilder för barnen!

Du missar inget

På avdelningen Stock och Sten är vår utgångspunkt att allt vi kan göra inne kan vi göra ute. Vi ser lärande i allt som sker och använder oss av exempelvis elden som ett sätt att lära sig eld vett, värma sig eller laga mat. I vår paviljong erbjuds barnen material för att utveckla färdigheter som språk, matematik, digitalisering, teknik och skapande. I skogen får barnen möjlighet att leka, röra sig och använda sig av sin fantasi och kreativitet. Vi försöker använda oss av naturmaterial och skapa det vi behöver, i stället för att använda färdiga lekredskap.

Föränderlig miljö-arbetssätt

Eftersom avdelningen Stock och Sten är belägen utomhus följer vi naturligt årstidernas förändring. Detta innebär att både miljö, redskap och aktiviteter förändras och anpassas för att kunna möta läroplanens riktlinjer under hela året. Avdelningen Stock och Sten innebär det att ditt barn får möjligheten att växa upp med naturen i handen. I stället för att läsa om naturvetenskap inomhus får vi uppleva det utomhus med våra sinnen.

Självständig

På avdelningen Stock och Sten får ditt barn samma förutsättningar som på alla förskolor att utvecklas till en självständig individ. Barnen får vara med och ta ansvar på förskolan och lär sig att ta hand om allt levande, miljön och allt vi använder, men framför allt är vi tillåtande och ser möjligheter i stället för hinder. Att få utvecklas, ta ansvar och bli självständig är en viktig del i att bli en samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle, där man också får vara med och ta ansvar för det som händer runt oss.

En dag på Stock och sten

  • 06.30-07.30 Barnen tas emot inne på Åkers förskola.
  • 07.30 Frukost inomhus.
  • 08.15-11.00 Undervisning; en grupp utomhus, en grupp inomhus.
  • 11.00 Lunch.
  • 11.30-14.00 Utevistelse.
  • 14.00 Mellanmål.
  • 14.30-16.00 Undervisningen ute i grupp, alternativt inomhus.
  • 16.00-17.00 Sammanslagning med övriga avdelningar på Åkers förskola.

Kontakt

Expandera Minimera

Avdelningen Stock och Sten
0380-51 82 40, 070-348 34 11

Adress
Fabriksgatan 11
571 42 Nässjö

Rektor
Camilla Pettersson
0380-51 86 07


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.