Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bandy

NIU - Nationell idrottsutbildning. Bandygymnasiet är ett samarbete mellan Brinellgymnasiet och Svenska Bandyförbundet. Utbildningen erbjuder dig en unik möjlighet att kombinera din gymnasieutbildning med ditt största intresse – bandy.

Brinellgymnasiets bandytillägg har ett väl anpassat schema, ett väl fungerande elevboende, faciliteter utöver det vanliga och inte minst en spetskompetens i stödteamet runt eleverna. Vi har bra och goda förutsättningar att träna, utveckla och förbereda våra elever för nästa nivå i sin idrottsutveckling.

Syfte

Bandygymnasiets främsta syfte är att ge ungdomar möjlighet till en elitsatsning inom bandysporten samtidigt som de genomför gymnasiestudier.

Mål

Utbildningen riktas främst mot att utveckla elevens teoretiska och tekniska färdigheter, att utveckla elevens psykiska och fysiska styrka, att utveckla eleven kring etik och moralfrågor gällande ansvar i idrottsligt-, och socialt uppförande.

Specialidrott

Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott.

Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 100 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså läsa 500 poäng specialidrott.

Specialidrotten anordnas inom ramen för den samlade skoldagen och schemamässigt fördelas med aktivitet varje dag.

Urval

De bedömningsområden som används vid antagning är framtagna av Riksidrottsförbundet och gäller vid NIU och RIG. Här tittar man på:

  • idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
  • idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
  • sociala färdigheter och förutsättningar
  • organisatoriska färdigheter och förutsättningar
  • studieambition.

Antagning

Antagningskvoten är reglerad genom Svenska Bandyförbundets bedömning, till 10 elever/år.

När du söker till bandygymnasiet måste du även söka till ett av skolans program. Du konkurrerar således mot andra elever som har sökt samma program med hjälp av dina studiebetyg från årskurs 9.

Elevboende

Flertalet av eleverna på idrottstillägget kommer från annan ort och är därför hänvisade till att bo på skolans elevboende. Där ges förutsättningar för att klara ett eget boende med hjälp av anställd personal sju dagar i veckan. Att uppleva social trygghet och en gynnsam studiesituation är en förutsättning för lyckade studie-, och tävlingsresultat.

Träning med individen i fokus

I din träningsprocess på Brinellgymnasiet utgår vi hela tiden från dina egna ambitioner, målsättningar, idrottsliga status och potential.

Du är själva ”motorn” i denna process och det bygger mycket på dialog och feedback på din individuella utveckling. Utifrån teknik, taktik, fysik och mental träning arbetar vi med att utveckla den idrottsliga helheten och där vi också bidrar med expertis av högsta klass. Mycket i en fungerande träningsprocess handlar om att ta sig an utmaningar av olika slag. Vi försöker i vardagen ge den stimulansen i träning, matcher och med upplevelser på den internationella arenan.

Vi känner att vi är bra på att utveckla individer till att nå sina drömmar och mål.

Ansökning

Ansökan för kommande läsår är öppen 1 september-1 december.

Steg 1: Du ansöker till bandygymnasiet på Brinellgymnasiet genom att fylla i och skicka in Ansökan till bandygymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (svenskbandy.se). Ansökan ska skickas in senast 1 december.

Steg 2: Du ansöker till ett program på Brinellgymnasiet. Ansökan gör du i din hemkommun. SYV på din skola vet mer om hur ditt gymnasieval går till och hjälper dig gärna med information.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.