Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Levande landsbygd

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Vad innehåller en levande landsbygd enligt er förtroendevalda politiker?

Signatur: Grimstorps Idrotts- och Samhällsförening

Svar från SAFE

Hej.
En levande landsbygd innebär enligt SAFE att Nässjö kommun bl.a. aktivt ska medverka till:
- att det i en tätort av Grimstorps storlek ska finnas förskola och fritids för familjerna i Grimstorp med omnejd.
- att det finns möjlighet till föreningsliv och kultur- och fritidsaktiviteter.
att det finns en aktuell bostadsplanering och tomtanvisning.
- att det i kommunen finns tillgång till senior- och trygghetsbostäder som möjliggör generationsväxling bl.a. i Grimstorps villabebyggelse.
- att det finns tillgång till kollektivtrafik vardagar och helger.
Att det i Nässjö kommuns samtliga kransorter finns förskola och fritids är en viktig princip att hålla fast vid för att hela kommunen ska leva.

Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 19 maj 2019 av Anders Hansen, SAFE

Svar från Kristdemokraterna

Levande landsbygd för mig är det kreativa och sociala kapitalet som finns utanför tätorten.
Engagemang hos medborgaren.
Allt ifrån odlingslandskapen,näringsliv till föreningsliv och övrigt civilsamhälle.
Boenden av olika former för alla generationer, kompetensförsörjning och infrastruktur på flera sätt.Social och Demokratisk hållbarhet.

Besvarad 23 maj 2019 av 20190523 Laila Norss KD

Svar från Moderaterna

En levande landsbygds största tillgång är invånarna som tillsammans skapar tillhörighet, samhörighet och arbetar för gemensamma intressen. Intresset att vara en levande landsbygd där man träffas och hjälper varandra såväl på det sociala planet med gemenskap och utbyte av tankar, idéer och känner en stark gemenskap där man ser individen såväl som gruppens möjligheter att skapa en samhörighet.
Det går inte att underskatta föreningars insatser både i stad och landsbygd t.ex. arrangera fisketävlingar, tipsrundor, trädgårdsinspirationsdagar, loppisar, cafékvällar. Detta skapar en gemenskap och ur denna kan flera idéer gro fram.
En levande landsbygd ska ha stöttning ifrån kommunen i form av belysning och va/av samt soptömning, snöröjning. De som behöver det ska ha tillgång till hemsjukvården och hemtjänst samt övriga insatser ifrån vård och omsorg när man blir äldre.

Besvarad 26 maj 2019 av 20190526 Anna Gerebo Moderaterna

Svar från Sverigedemokraterna

Hej Frågeställare!
På samma sätt som staten ansvarar för alla medborgares rätt till likvärdig välfärd är det kommunens ansvar att motverka skillnader i service mellan olika platser. Sverigedemokraternas levande landsbygd, sett med fokus på kommunservice, har ortbornas bästa som mål. Vi vill vårda folkhemmen och landsbygden och efterlyser ett kommunalt diskussionsunderlag i Nässjö som illustrerar hur skattemedlen fördelas mellan alla ortsbor.

I en levande landsbygd kan det finnas baromsorg i någon form som familjedaghem eller förskola. Det kan finnas skola, fritids, seniorboende, särskild boende och kanske en välskött badplats, idrottsplats eller samlingsplats. Bredband och kommunalt vatten/avlopp. Allt detta behöver enligt vårt parti inte vara kommunalt utan privata initiativ eller företag som har lika bra eller bättre service, till samma kostnad och -kan upphandlas av kommunen.
En levande ort har i vår värld också fungerande buss eller tågkommunikationer. Vägarna är i gott skick, det kan finnas affärer, postutdelning, apoteksservice och handel, vårdcentral, mack och verkstäder, samt olika boendeformer.

Det som ändå förutsätter en levande landsbygd är de boendes egna initiativ. En vilja att skapa sammanhållning, en samsyn, föreningsliv, näringsverksamheter och aktiviteter som ger orten sin särprägel och attraktivitet.

Se hela vår landsbyggdsolitik här:

https://sd.se/vad-vi-vill/landsbygdspolitik/

med vänliga hälsningar
Lena Torp
ledamot Kultur och Fritidsnämnden
Sverigedemokraterna Nässjö

Besvarad 27 maj 2019 av L.T.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.