Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Basket

På Brinellgymnasiet finn en nationell idrottsutbildning i Basket. Här erbjuds 10 antagningsplatser per läsår.

Basketgymnasier auktoriseras av Svenska Basketförbundet. Det innebär att SBF står som garant för en sportsliga kvalitén och den nationella likvärdigheten. Dessutom bevakar SBF att anordnande kommun och förening uppfyller kraven på goda skolmässiga och sportsliga förhållanden. Hos oss sker basketträning sker i första hand i Brinellhallen på skolan men även i Nässjö sporthall, med gångavstånd från skolan.

Mål

Vi vill skapa en miljö där basket är viktigt och där konkurrensen är tuff. I Sverige har vi en tradition med duktiga coacher och ledare.

Eleven skall kunna kombinera studier i gymnasiet med goda resultat samtidigt med en förberedande elitsatsning i Basket.

Eleven skall ha en mycket god träningsmiljö.
Eleven skall ha en mycket god studiemiljö.
Vi skall erbjuda möjlighet till mycket bra boende och en mycket god social miljö.
Undervisningen i specialidrott Basket förutsätter en kontinuerlig samverkan mellan Svenska Basketförbundet, den lokala föreningen och skolan.

Ämnet Basket syftar till att underlätta för ungdomar att förena kvalificerad basketträning med studier på gymnasienivå. Eleven skall erbjudas tillfällen till teoristudier och målmedveten träning. Så att den egna förmågan att utöva spelet utvecklas och förbättras.

Vid Basketidrottsgymnasiet i Nässjö studerar alla specialidrott med 600 poäng.
Specialidrotten skall anordnas inom ramen för den samlade skoldagen och schemamässigt fördelas med en aktivitet varje dag, över gymnasiets tre årskurser. Betyg erhålles i respektive kurs.

Verksamheten skall ledas av välutbildad tränare, godkänd av Svenska Basketförbundet. Eleverna skall ha tillgång till ”professionell support” i form av materiell, medicinsk och kurativ service. Viss del av denna verksamhet kan inordnas inom ramen för skolhälsovården.

Hänsyn skall tas till den enskilde elevens förutsättningar och verksamheten skall planeras och bedrivas därefter. Utbildningen är i första hand individuellt inriktad och syftar till att ge den enskilde spelaren en optimal utveckling.

I de fall en elev inte kan fullgöra sin idrottsliga satsning, till exempel på grund av skada, skall möjligheter till fördjupning av förekommande moment, alternativ fördjupad ledarutveckling inom basketen kunna erbjudas.

Då några av eleverna kommer från annan ort och är hänvisade till att bo på elevhem, skall goda förutsättningar ges för att klara ett självständigt boende. Att känna social trygghet och att uppleva en gynnsam studiesituation är en förutsättning för lyckade studieresultat.

Eleverna skall medvetandegöras om vad som förväntas och krävs av dem i sina roller som representanter och ”signalbärare” för verksamheten, det vill säga ett skötsamt uppträdande skall avkrävas av dem på och utanför basketplan.

Kursplanen syftar till att ge instruktörer vid basketgymnasiet hjälp och vägledning med uppläggning och genomförande av verksamheten, liksom med utformningen av den lokala arbetsplanen.

Vad är NIU?

Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala/regionala.

Specialidrott

Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott. Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 100 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså läsa 500 poäng specialidrott.

Urval

De bedömningsområden som används vid antagning är framtagna av Riksidrottsförbundet och gäller vid NIU och RIG. Här tittar man på:

• idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
• idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
• sociala färdigheter och förutsättningar
• organisatoriska färdigheter och förutsättningar
• studieambition

Ansökning

Ansökan för kommande läsår är öppen 1 september-1 december.

Steg 1:
Tillhör du en klubb ansöker du via Svenska Basketförbundets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Pdf, 364.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillhör du inte en klubb men vill ansöka ändå, fyller du i ansökningsblanketten för basket. Pdf, 364.6 kB, öppnas i nytt fönster.Den ansökan görs senast sista dag som gymnasievalet är öppet.

Steg 2: Du ansöker till ett program på Brinellgymnasiet. Ansökan gör du i din hemkommun. SYV på din skola vet mer om hur ditt gymnasieval går till och hjälper dig gärna med information. I samband med detta fyller du också i vilken idrott du vill läsa.

Kontakt

Expandera Minimera

Koordinator
Anders Bergström
073-074 71 83
anders.bergstrom@nassjo.se

Idrottsinstruktör
Mikael Eriksson
073-043 68 88
mikael.eriksson@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.