Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kurator på familjecentralen

Att bli förälder är en stor livsförändring som kan skapa många funderingar och frågor. Under småbarnsåren ställs du som förälder inför olika typer av utmaningar under barnets utvecklingsfaser. Kuratorn på familjecentralen finns för dig som förälder och kan ge stöd tex i form av enskilda samtal.

Stödet kan handla om:

  • Stöd i föräldrarollen
  • Någon att prata med vid frågor om föräldraskap eller livssituationen som förälder
  • Gränssättning och uppfostran
  • Frågor om vart man ska vända sig i olika situationer
  • Stöd i kontakt med olika myndigheter

Samtalen kan ske både på familjecentralen eller i form av hembesök.

I Nässjö kommun erbjuder vi även alla som får sitt första barn ett hembesök där både kurator och BHV-sköterska besöker familjen när barnet är nyfött, 4 månader, 8 månader och 15 månader.

Att ha kontakt med kuratorn är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering.

Trygghetscirkeln

Vi erbjuder även Trygghetscirkeln som är ett föräldrastödsprogram som syftar till att stärka anknytning och samspel mellan barn och förälder. Detta ges i grupp men kan även ges som individuellt stöd.

Välkommen att kontakta oss.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.