Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Det här gör Nässjö kommun:

 • Projektet ”Familjehälsoutveckling i samverkan” drivs under 2019 i samverkan med regionen, Gislaveds kommun, Jönköpings kommun och Vetlanda kommun med Nässjö kommun som projektägare. Projektet baseras på en metod som heter 7-stories. Nyanlända har intervjuats på sitt eget språk om frågor som rör familjernas hälsa. Baserat på resultaten är nu regionens hälsokommunikatörer ute och informerar i olika sammanhang, t.ex. SFI, Lövhult, familjecentralen, invandrarföreningar m.m.
 • Utvecklingen av ett aktivitetsfält vid sim- och sporthallen skapar förutsättningar för en meningsfull fritid och fysik aktivitet - vilket gynnar hälsan för målgrupperna.
 • Pulsprojektet – ett projekt inom skolan för att stimulera elever till mer rörelse.
 • Letterbox Club – ett projekt för att stimulera läsutveckling och matematiskt kunnande hos barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd och familjehemsplacerade barn i åldrarna 8-11 år.
 • Äldreveckan – ett återkommande event i samordning mellan socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. En vecka där kommunens olika pensionärsföreningar är medarrangörer och ger input kring vad seniorer är intresserade av. Det erbjuds prova-på verksamheter, föreläsningar i aktuella ämnen, musikaliska uppträdanden och mycket mera runt om i hela kommunen. Evenemanget går under parollen "Lust till livet - hela livet! och är öppet för ung som gammal.
 • ”Dansa utan krav” – en metod för ökad psykisk hälsa för unga tjejer mellan 13 och 19 år.
 • Suicidförebyggande arbete med bland annat utbildning inom ”Mental Healt First Aid”.
 • Fallprevention.

Det här kan du göra själv:

 • Bli volontär på sjukhus.
 • Vaccinera dig.
 • Donera blod.
 • Ät hälsosamt och motionera regelbundet.
 • Var måttlig med alkohol.
 • Undvik tobak.
 • Tala öppet om psykisk ohälsa.


Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.