Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

För att nå de gemensamma målen behöver vi samarbeta och tillsammans verka för ett gemensamt arbete för hållbar utveckling över gränser.

Delmål 17 handlar om att uppmuntra och främja effektiva partnerskap mellan det offentliga, privata och civila samhället.

Det här gör Nässjö kommun:

Nässjö kommun är med i finansieringen av föreningen Astrid Lindgrens Hembygd som arbetar med landsbygdsutveckling efter principen om samverkan mellan de olika sektorerna. Till föreningen kan aktörer söka projektmedel för att genomföra projekt som bidrar till att utveckla de lokala förutsättningarna genom att kunna anställa fler, skapa levnadskraftiga företag eller styrka föreningslivet och säkerställa fortlevnaden av samlingsplatser. Styrelsen som prioriterar vilka projekt som ska få finansiering består av representanter från både det offentliga, privata och civilsamhället.

Kommunen arbetar just nu med medborgarbudget i de mindre orterna i kommunen. Vi är övertygade om att det leder till bättre resultat om de som bor i områdena är med och påverkar vad som blir utfört. Därför får de som bor i planeringsområdet lämna idéer som de tycker skulle göra orterna mer attraktiva och trivsamma. Idéerna arbetas sedan om tillsammans med kommunen till konkreta förslag och de boende röstar fram de förslag som ska genomföras.

Det här kan du göra själv:

Som privatperson kan du engagera dig i en medborgardialog eller medborgarbudget och vara med och påverka vad som händer, eller engagera dig i en organisation som arbetar med något du brinner för. Företag kan undersöka möjligheterna med att samarbeta med en organisation och se hur ni tillsammans kan skapa hållbar utveckling lokalt.

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.