Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Regler för uthyrning

Kultur- och fritidsnämndens villkor för lokaluthyrning § 105/2004

Fördelningsprinciper uthyrning, Kultur och fritid, Nässjö

Prioritering av tider

 1. Förening som bedriver ungdoms- och tävlingsidrott vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus (gäller inte ishallen, all verksamhet på is prioriteras lika mellan föreningar).
 2. Förening med ungdoms- och tävlingsidrott vars huvudsakliga verksamhet inte är förlagd inomhus.
 3. Förening som driver motions/korpverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus.
 4. Enskilda motionärer, sammanslutningar och företag.

Principer för uthyrning

 1. Barn och ungdom upp till 16 år ska prioriteras bland annat genom att tider före kl. 20.00 i första hand ska tilldelas dessa grupper.
 2. Tider ska fördelas rättvist mellan pojkar och flickor.

Prioritering av tider ansvarar Kultur- och fritidsförvaltningen för, principer för uthyrning ansvarar föreningen/hyresgästen för.

Villkor för lokaluthyrning

 1. Kultur- och fritidsförvaltningen här nedan kallad Kof, upplåter härmed lokal till undertecknad hyresgäst på följande villkor.
 2. Hyran faktureras månatligen av Kof. Sen betalning kan leda till avstängning. Betalas inte fakturan 10 dagar efter påminnelse överförs fordran till inkassoföretag för åtgärd. Avstängning av tjänsten/varan kan bli aktuell om betalning inte sker.
 3. Hyran regleras årligen med hänsyn till ändringar i konsumentprisindex (totalindex) med oktober som jämförelsemånad.
 4. Kultur och fritid förbehåller sig rätten att under kontraktstiden ändra hyror och övriga villkor enligt detta kontrakt, efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden.
 5. Lokalen får inte användas för annat ändamål än som angivits i detta kontrakt.
 6. Kof förbehåller sig rätt att för annat ändamål (tävlingar, uppvisningar, möten, utställningar m.m.) disponera lokalen på uthyrd tid. Hyresgästen skall skriftligen underrättas senast 7 dagar före aktuell dag. Denna tid debiteras inte hyresgästen.
 7. Lokalen får disponeras endast de tider då Sporthallar och övriga objekt är öppna för allmänheten. Hallarna är normalt stängda storhelger.
 8. Kultur och fritid ansvarar inte för förkomna saker och värdeföremål inom anläggningen.
 9. Hyresgästen ansvarar under sin tid för ordning och reda. Eventuell skada under hyrestiden på kommunens egendom ersätts av hyresgästen.
 10. Användande av handklister eller andra liknande medel är förbjudet i sporthallar och gymnastiksalar, samma gäller för användande av skor med svart gummisula.
 11. Reklam får inte sättas upp inom anläggningen utan Kof:s medgivande.
 12. Serveringen inom Nässjö sporthall är utarranderad och innehavaren har ensamrätt. Hyresgästen ansvarar själv för uppgörelse med Sportcaféets arrendator om eventuell servering.
 13. Kommunen hyr inte ut lokaler till organisationer, företag eller privatpersoner när det finns misstanke att ordningen störs eller att olaglig verksamhet som hets mot folkgrupp kan uppstå vid möte (Kfn § 52/1996). Har hyresavtal (bokning) redan ingåtts, kan Kof, av samma orsaker, avbryta/häva uthyrning/bokning utan ersättning till hyresgäst.
 14. Detta kontrakt får inte överlåtas utan Kof:s medgivande.
 15. Vid force majeure - extrema väderförhållanden, strejk och lockout, strömavbrott och liknande - kan det här kontraktet upphävas utan anspråk från hyresgästen på ekonomisk ersättning.
 16. Avbokning.
  A. Arrangemang (heldag eller längre) måste ske senast 14 dagar före. Vid senare avbokning debiteras full hyra.
  B. Övriga enstaka avbokningar, matcher mm. Senast en vecka före bokat tillfälle. Vid senare avbokning debiteras full hyra.C. Vid avbokning av säsongsbokning debiteras terminen ut. Avbokning av vårtermin måste göras före 31/12 för avgiftsbefrielse. Normalt bokas en hel säsong (höst-vår).D. Försäsong Ishallen:Vid byte av tid som påverker annan förening (cup o dyl) skall föreningarna komma överens om byte timme mot timme, går inte detta lägger kof ut timmarna kommande vecka .
 17. Den, som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande, kan stängas av från förvaltningens lokaler efter beslut av förvaltningschef.


Kontakt

Expandera Minimera

Kultur och fritidsförvaltningen
Ekonomi/administration
0380-51 82 72
kultur.fritid@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.