Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Pinnstolen 1

Bild som visar byggnad, väg, rondell och himmel.

Planbesked detaljplan

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 7 juni 2023 om positivt planbesked och Samhällsplaneringskontoret fick i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området. Planområdet ligger relativt centralt i Nässjö strax söder om Runnerydsjön och omges av Brogatan, Mellangatan och Fabriksgatan. På den östra delen av fastigheten Pinnstolen 1 återfinns tidigare Pinnenfabriken där Nässjö Stolfabrik tillverkade pinnstolar fram till 1992.

Sökanden inkom den 5 februari 2023 med en begäran om planbesked för fastigheten Pinnstolen 1. Ansökan avser att utforma en ny detaljplan som gör befintliga planstridiga verksamheter planenliga. Samtidigt möjliggörs en utveckling av den del av fastigheten som inte är bebyggd idag.

Tillhörande handlingar

Planbesked Pinnstolen 1.pdf Pdf, 885.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan.

Bild som visar planprocessens olika skeden.

Kontakt

Expandera Minimera

Vid frågor kontakta,
Samhällsplaneringskontoret
0380-51 80 00
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.