Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Skogskyrkogården 1

Pågående detaljplanearbete

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en ny detaljplan för bland andra fastigheten Skogskyrkogården 1. Planområdet är beläget i området Handskeryd i den södra delen av Nässjö stad. Detaljplanen upprättas med huvudsakligt syfte att möjliggöra en framtida utökning av Skogskyrkogårdens begravningsverksamhet samt för att möjliggöra uppförandet av ett nytt krematorium.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande enligt plan- och bygglagen och har tidigare varit ute på samråd under perioden 7 juni - 28 juni 2024. Samhällsplaneringskontoret arbetar nu med att revidera planförslaget och bemöta inkomna synpunkter.

Samrådshandlingar

Plankarta Skogskyrkogården 1.pdf Pdf, 871.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Skogskyrkogården 1 .pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsmaterial

Undersökning om miljöpåverkan.pdf Pdf, 208.2 kB.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.