Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Södra vägen etapp 3

Planbesked detaljplan

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 26 januari 2022 om positivt planbesked och Samhällsplaneringskontoret fick i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.

Tekniska serviceförvaltningen, Nässjö kommun, inkom den 23 november 2021 med en begäran om planbesked för fastigheterna Hultet 1:1, Bråna 1:8, Handskeryd 1:1, Isåsa 1:11, Isåsa 1:2 och Isåsa 1:3 i Nässjö. Ansökan avser att utforma en ny detaljplan för området som möjliggör en sista etapp av Södra vägen som sluter ringleden runt Nässjö stad.

Tillhörande handlingar

Planbesked Södra vägen etapp 3.pdf Pdf, 382.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.