Pågående detaljplaner

Här finns handlingarna till de detaljplaner som befinner sig i samråds- eller granskningsskedet. Under den angivna samrådstiden för respektive plan har alla berörda möjlighet att lämna synpunkter.

Du hittar de pågående detaljplanerna i menyn till vänster.