Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
September 2017 - lingon
 • Invigning av Nya Nyhemsskolan

  Idag invigdes Nyhemsskolans nya lokaler och istället för att klippa band knöts det istället ett vänskapsband. Eleverna från Hultetskolan har nu flyttat in till Nyhemsskolan och tillsammans är de Nya Nyhemsskolan. 

  Läs mer
 • Södra Rådhusgatan utvecklas enligt plan

  Tekniska serviceförvaltningen meddelar att tidplanen att släppa fram trafik på gator och gångbanor till den 2 november håller. Det finns två moment som kommer utföras efter utställd tidplan. Dels färdigställning av trottoar framför Parkgårdens entré samt plantering av träd längs gatan.

  Läs mer
 • Socialnämnden genomför öppet sammanträde

  Onsdagen den 25 oktober erbjuds medborgare att delta vid öppet sammanträde med socialnämnden i Nässjö kommun. Läs inbjudan här 

 • Medborgarundersökningen - två veckor kvar!

  Nu återstår två veckor av SCB:s medborgarundersökning, och Nässjö kommun uppmanar alla som fått enkäten att svara på den.

  Läs mer
 • Nässjö kommun tar fram ett platsvarumärke

  Vilka är platsen Nässjö kommuns främsta styrkor och hur ska vi marknadsföra Nässjö i framtiden? Ett starkt varumärke som är laddat med positiva känslor och associationer blir allt viktigare för platser i den hårda konkurrensen om invånare, företag och besökare. Under 2017 och 2018 pågår ett arbete med att skapa en gemensam plattform för hur vi tillsammans ska berätta om Nässjö och väcka intresse och nyfikenhet i vår omvärld.

  Läs mer
 • Full fart vid Restaurang Parkgården

  Kökschef Ingela Andersson önskar klargöra att det bara är ändrat öppethållande och tillfällig entré som förändrats under renoveringen av restaurangköket.  

  Läs mer
 • Budget 2018-2020: Tydliga prioriteringar i en växande kommun

  Idag presenterade den politiska majoriteten budgeten för de kommande åren vid en presskonferens i stadshuset. Prioriterade områden är barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter.

  Läs mer
 • Nässjö kommun klättrar 49 placeringar

  I Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun som presenterades idag 5 oktober förbättrade Nässjö kommun sitt resultat i de flesta kategorier, och hamnade på plats 90 av 290 kommuner.

  Läs mer
 • Nationell konferens 12 mars 2018 - Vem f-n tar ansvar?

  För tredje året i rad är Nässjö kommun med och arrangerar den nationella konferensen "Vem f-n tar ansvar?". Flera ledande beslutsfattare inom integration, bostäder, arbetsmarknad och utbildning medverkar i konferensen. Bland talarna finns bland annat ansvariga statssekreterare för dessa fyra viktiga områden.

  Läs mer

Bild

   

  

Evenemangskalender

Öppna sammanträden

Vi finns på: Facebook Twitter Youtube