Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Avgifter

Vad blir min avgift?

Hur mycket du betalar beror på dina inkomster, ditt bostadsbidrag samt den hyra du betalar för ditt boende.

Om du har ett avgiftsbeslut för 2016 får du en vägvisning om din kommande avgift 2017. Det avgiftsutrymme som redovisas på beslutet är din personliga maxkostnad för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet. Observera att det blir något uppräknat till 2017 års nivå.

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan behöver sändas in till socialförvaltningen varje år!

Ladda ner inkomstanmälan från kommunens e-tjänst: Inkomstanmälan.

För dig som inte har något avgiftsbeslut för 2016 måste en individuell beräkning göras. Kontakta oss (se Kontakta oss längst ner på sidan).

Avgift för hemtjänst

Nässjö kommun har timtaxa på omsorgsinsatser. Det innefattar både omvårdnad och serviceinsatser. Personalen kommer att anteckna utförd tid i ditt hem för dina beviljade insatser.

Avgiften är 313 kronor per timma både för den omvårdnad och för de serviceinsatser som du har beviljats av din biståndshandläggare.

Tjänsterna för trygghetslarm och matdistribution har enhetstaxa:

  • Trygghetslarmet kostar 251 kr/månad
  • Matdistributionsavgift halv 1-16 dagar kostar 313 kr/månad
  • Matdistributionsavgift hel 17-31 dagar kostar 626 kr/månad

Tvätt debiteras utifrån hur ofta hjälpen är beviljad:  

  • 1 ggr per månad 156,50 kr
  • 2 ggr per månad     313 kr
  • Tvättabonnemang  626 kr

Den totala månadsavgiften under 2017 blir inte högre än 2 013 kronor eftersom du då når maxtaxa. Det innebär att maxtaxan gäller för dig som har hjälp hemma under mer än fem och en halv timma i månaden.

Portionskostnad för matdistribution ingår inte i maxtaxan och uppgår under 2017 till 51 kr per portion, med ett tillägg på 8 kr per portion för dessert. 

Avgift för omsorg i särskilt boende

För dig som bor i särskilt boende innebär avgifterna att du betalar en omsorgsavgift per månad oavsett hur mycket insatser du har. Omsorgsavgiften ligger i nivå med maxtaxan och är 2 013 kr per månad under 2017.

Kostnad för matabonnemang och städartiklar ingår inte i maxtaxan.

Matabonnemang kostar 3 920 kr per månad och städartiklar kostar 76 kr per månad.

Avgift för korttidsvistelse och/eller dagverksamhet vid Linneagården

Dygnsavgiften för all omsorg på korttidsvistelse är 59 kr. Det ingår i maxtaxan.

Mat vid vistelse på korttidsplats kostar 130 kr per dygn. Förbrukningsartiklar, inklusive sänglinne, kostar 4 kr per dygn.

Måltider vid dagverksamhet kostar 96 kr per dag.

Kontakta oss 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via medborgarkontoret på telefon 0380-51 80 00. När du berättat att det gäller avgiftstaxa för omsorg ställer medborgarkontorets personal några frågor samt ber om ditt namn och telefonnummer. Personal vid socialförvaltningen ringer sedan upp och tar hand om ärendet tillsammans med dig.