Ideellt organiserat socialt arbete är ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser. Socialnämnden vill stödja sådant arbete med att ge anslag till sociala organisationer.

Den sökande organisationen ska ha aktiviteter som kompletterar socialnämndens verksamheter inom socialtjänsten och ha god kunskap, erfarenhet och kompetens inom sitt område - vilket kommer den enskilde till del.

För perioden 2023-2024 finns ett totalt anslag på 1 050 000 kronor per år.

Syfte

Socialnämndens anslag syftar till att:

  • främja demokrati, utveckling, integration och ett brett socialt engagemang i kommunen
  • främja frivilliginsatser som har ett stort värde såsom förebyggande och uppsökande verksamhet
  • ge angeläget stöd till människor med särskilda behov
  • stimulera till nytänkande och metodutveckling av verksamheter som kompletterar kommunens socialtjänst
  • verka för en gemensam värdegrund om alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.

Ansökningsperiod

Organisationer som uppfyller kraven för att ansöka kan senast den 29 april 2022 söka anslag för perioden 2023-2024.

Riktlinjer och ansökningsblankett

Nedan återfinns gällande riktlinjer för anslaget där de krav som ställs på sökande organisationer framgår. Läs igenom dessa innan ni ansöker. Använd ansökningsblanketten och följ instruktionerna i den samt bifoga de bilagor som krävs.

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningens nämndssekretariat
0380-51 85 08
socialforvaltningen@nassjo.se