Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Central Elevhälsa

Inom elevhälsan i Nässjö kommun finns många olika kompetenser representerade: specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykologer och skolläkare. Elevhälsans verksamhet är riktad mot elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiet.

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan.

Bedömning och utredning

Elevhälsan arbetar bland annat med bedömning och utredning av barns inlärningssvårigheter och utveckling. Utredningar görs bara när vi misstänker att ett barn behöver en annan skolform, t.ex. särskola.

Konsultation och handledning

Elevhälsan arbetar mot personalen i skolan med konsultativa samtal och handledning i bemötandet av barn. I ett tidigt skede kan vi t.ex. kartlägga en elevs problem med beteende, koncentration eller relationer, med målet att göra problemen hanterbara för pedagogen.

Medicinsk elevhälsa

Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren kan hjälpa till med enklare sjukvård.

Psykosocial elevhälsa

Nässjö kommun har en särskild samlingssida med information för barn- och ungdomar med psykisk ohälsa.

Kontakt

Expandera Minimera

Centrala elevhälsan

Verksamhetschef
Lina Rancinger
0380-51 72 21

Skolpsykologer
Ann-Charlotte Holm
0380-51 89 01

Sara Strömquist
0380-51 86 16

Axel Kornfält
0380-51 81 85

Skollogoped
Elena Dernroth
0380-51 73 37

Specialpedagog (inriktning läs och skriv)
Anette Silfwerbrand
0380-51 84 12

Skolsköterska
Anna-Carin Mähler Sandstedt
0380-51 88 80

Skolläkare
Nås via skolsköterskan på aktuell skola


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.