Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Naturupplevelser

Nässjös vildmarksnatur och milsvida utsikt påminner mer om Skottlands högländer än det traditionella Småland. Här är granarna resliga och urskogen bitvis helt orörd. Här finns förutsättningar för mäktiga naturupplevelser både sommar och vinter.

Alarps ängar

Alarp på 43 hektar är ett välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av öppen hagmark, björkhage och äng i form av hackslåtter med arter som svinrot, kattfot, ängsskallra, slåttergubbe,...

#renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0) #renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0)
#renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0) #renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0) #renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0)
#renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0) #renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0) #renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0)
#renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0) #renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0) #renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0)
#renderColumn($columnArticle, $columnSize, $remainder_PushDistanceMap[$remainder]) #renderColumn($columnArticle, $columnSize, $remainder_PushDistanceMap[$remainder])
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.