Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Naturupplevelser

Nässjös vildmarksnatur och milsvida utsikt påminner mer om Skottlands högländer än det traditionella Småland. Här är granarna resliga och urskogen bitvis helt orörd. Här finns förutsättningar för mäktiga naturupplevelser både sommar och vinter.

Alarps ängar

Alarp på 43 hektar är ett välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av öppen hagmark, björkhage och äng i form av hackslåtter med arter som svinrot, kattfot, ängsskallra, slåttergubbe,...

Bråna ängar

Bara ett par kilometer bort från asfalten i Nässjö kan man hitta den totala kontrasten. I Bråna Ängar kan du slå dig till ro en stund på ängen som sköts och slås på samma sätt som för 100 år sen. Här ...

Bäckafalls naturreservat

Bäckafall är första naturreservatet i Nässjö kommun. Det beslutade Länsstyrelsen onsdagen den 24 maj 2006. Området är 67 hektar stort och ligger fyra kilometer sydväst om Nässjö. Syftet med...

Eketorp naturreservat

Naturreservatet Eketorp är ett varierat skogsområde med mycket död ved. Här trivs flera växt- och djurarter som är beroende av gammal och varierad skog. Området domineras av en luckig granskog med...

Fågeltornet vid Barkerydssjön

Barkerydssjön är ett värdefullt våtmarkskomplex med ett rikt fågelliv. Runt sjön återfinns både skogs- och myrmark, strandäng och betesmark. Barkerydssjön sänktes år 1845 och sjöbottnen blev...

Fågeltornet vid Uppsjön

Uppsjön ingår i Sandsjöbygdens sjösystem och här finns mycket artrika och intressanta fågellokaler. Hösten 2002 uppfördes ett fågeltorn vid Uppsjöns västra strand. Karaktärsfåglar är de vanliga...

Fågeltornet vid Vässledasjön

Vid de flacka områdena vid Vässledasjön hittar du ett populärt fågeltorn. Sjön ligger i ett flackt område och omges till största delen av jordbruksmark. Blandskog förekommer i nordväst, sydost samt...

Huluberget

Huluberget är med sina 364 meter över havet Götalands näst högsta punkt. På toppen finns ett ståtligt utsiktstorn. Härifrån går det att se hus och byggnader i Nässjö. Vid utsiktstornet finns även en...

Höglandsleden

Höglandsleden är en 44 mil lång naturupplevelse som sträcker sig över hela det Småländska höglandet. Utefter leden kan man se många sevärdheter av varierande karaktär. Höglandsleden är främst avsedd...

Lövhults naturreservat

Nässjö kommun beslutade 2007-09-27 att avsätta ett 220 ha stort område i Lövhult till naturreservat. Syftet med reservatet är att tillgodose behov av områden för friluftslivet, skolor och föreningar...

Mattarps bokskog

Bokskogen i Mattarp är landets högsta belägna spontana (självplanterade) bokskog. Mattarps bokskog är ett av Europas nordligast belägna bokbestånd och ligger mellan byarna Broddarp och Mattarp på de...

Släthults bokskog

Mellan Anneberg och Ormaryd ligger Släthults bokskog. Bokskogen planterades av Johan Petersson sedermera Stjernspetz, som på 1700-talet tog med sig ett par bokplantor hem från Karl XII:s krig i Polen ...

Tomtabacken

Tomtabacken är Sydsvenska höglandets högsta punkt med sina 376,5 meter över havet. Det är den högsta punkten i hela Götaland. Här finns ett utsiktstorn med milsvid utsikt över småländsk natur....

Vikskvarn

Viks kvarn är ett storslaget och väldigt varierat naturområde med stora naturvärden. Det är också ett populärt friluftsområde - Höglandsleden passerar naturreservatet och det finns flera...