Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Naturupplevelser

Nässjös vildmarksnatur och milsvida utsikt påminner mer om Skottlands högländer än det traditionella Småland. Här är granarna resliga och urskogen bitvis helt orörd. Här finns förutsättningar för mäktiga naturupplevelser både sommar och vinter.

Alarps ängar

Alarp på 43 hektar är ett välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av öppen hagmark, björkhage och äng i form av hackslåtter med arter som svinrot, kattfot, ängsskallra, slåttergubbe,...

Bråna ängar

Bara ett par kilometer bort från asfalten i Nässjö kan man hitta den totala kontrasten. I Bråna Ängar kan du slå dig till ro en stund på ängen som sköts och slås på samma sätt som för 100 år sen. Här ...

Bäckafalls naturreservat

Bäckafall är första naturreservatet i Nässjö kommun. Det beslutade Länsstyrelsen onsdagen den 24 maj 2006. Området är 67 hektar stort och ligger fyra kilometer sydväst om Nässjö. Syftet med...

Eketorp naturreservat

Naturreservatet Eketorp är ett varierat skogsområde med mycket död ved. Här trivs flera växt- och djurarter som är beroende av gammal och varierad skog. Området domineras av en luckig granskog med...

Fågeltornet vid Barkerydssjön

Barkerydssjön är ett värdefullt våtmarkskomplex med ett rikt fågelliv. Runt sjön återfinns både skogs- och myrmark, strandäng och betesmark. Barkerydssjön sänktes år 1845 och sjöbottnen blev...

Fågeltornet vid Uppsjön

Uppsjön ingår i Sandsjöbygdens sjösystem och här finns mycket artrika och intressanta fågellokaler. Hösten 2002 uppfördes ett fågeltorn vid Uppsjöns västra strand. Karaktärsfåglar är de vanliga...

Fågeltornet vid Vässledasjön

Vid de flacka områdena vid Vässledasjön hittar du ett populärt fågeltorn. Sjön ligger i ett flackt område och omges till största delen av jordbruksmark. Blandskog förekommer i nordväst, sydost samt...

Huluberget #renderSummary($columnArticle)
#renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0)
#renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0) #renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0) #renderColumn($columnArticle, $columnSize, 0)
#renderColumn($columnArticle, $columnSize, $remainder_PushDistanceMap[$remainder]) #renderColumn($columnArticle, $columnSize, $remainder_PushDistanceMap[$remainder])
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.