Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Tidigare utställningar

Under åren har Nässjö konsthall bjudit på konstupplevelser från flera kända konstnärer både från Sverige och andra länder. Här ebjuds en tillbakablick i utställningarna som fått upplevas, från året 2014 och fram till idag.

Detalj på hus från konstverket Violas hus av Jonas Lindström

Klicka för att zooma bilden.

2021 5/6–14/8 | Hyun-Jin Kwak
The Island - A case study of a collectors mind
Hyun-Jin Kwaks utställning berör teman kring förfall, samlande och sociala normer. Hon undersöker vad som händer när naturen kryper sig allt närmare och tar över, när man släpper taget och löser upp sociala normer. Fotografierna bär spår av såväl dåtid som nutid. Utställningen är baserad på research och intervjuer kring ett nedgånget palats och dess invånare i hjärtat av italienska Reggio Emilia, bara några stenkast från stadens torg.

Detalj på hus från konstverket Violas hus av Jonas Lindström

Klicka för att zooma bilden.

2021 8/5–22/5 | Konst ur Nässjö kommuns samlingar
Konst!
I maj 2021 visar vi konst av olika konstnärer ur kommunens samlingar, där verken sträcker sig från skulptur till grafik, från fotografi till måleri och teckning.
Konstnärer: Urban Beinö, Mattias Bäcklin, Ann Edholm, Maria Hall, Annette Hammarén, Stefan Johansson, Gittan Jönsson, Jan Kruse, Karin Lind, Åsa Lindsjö, Jonas Lindström, Roger Metto, Ulrika Sparre, Anders Sunna och Maria Ängquist-Klyvare

Bild på konstnären Karin Lind

Klicka för att zooma bilden.

2020-2021, 12/12–20/3 | Karin Lind
In Between Us
I utställningen In Between Us undersöker och beskriver Karin Lind kroppars bräcklighet och beroendeställning i relation till våra inre landskap, såväl som de yttre landskap vi befinner oss i.

Bild på konstnären Marc Broos

Klicka för att zooma bilden.

2020, 3/10–30/10 | Marc Broos
Betong – ett monument över en vänskap
Marc Broos betraktade konstnären Lars Lerin som en av hans bästa vänner. En trettioårig vänskap tog sen plötsligt slut. Så när konstnären Marc Broos fick ett stipendie och därmed ett eget utrymme på Rackstadmuseet valde han att göra ett monument över en avslutad vänskap, ett betongmonument på minst 1000 kg.

Bild på konstnären Mattias Bäcklins konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2020, 22/8–26/9 | Mattias Bäcklin
Utgångar
Bäcklins konst kretsar kring stadier av förvandling, nedbrytning och tillblivelse. Föremål och miljöer utgör outgrundliga system, som avläsas tvärs över en tusenårig tidsaxel mellan civilisationens gryning över en kritisk samtid till en desperat framtid.

Bild på konstnären Ann Edholms konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2020, 12/6–15/8 | Ann Edholm
Ann Edholm – Måleri
Ann Edholm, en av våra mest utmanande samtidskonstnärer, har sedan 80-talet byggt upp sitt eget universum i lager på lager med oljefärg. Utställningen presenterar ett urval verk, både nya och gamla. Hon är känd för sina mer eller mindre "realistiska abstraktioner" och hennes sätt att gestalta visuella element i narrativa, berättande sekvenser där det kollektiva möter det privata och det gamla det nya.

Bild på konstnären Lior Nønne Malue Hansen.

Klicka för att zooma bilden.

2020, 16/5–30/5 | Lior Nønne Malue Hansen
Olympus has fallen
Konststuderande Lior Nønne Malue Hansen skapar en tids- och platsspecifik installation konsthallen som är en direkt kommentar till rådande samhällskris. Verket skapas av begagnade studsmattor som konstnären transformerar till en kollapsad replika av de Olympiska ringarna.

Bild på konstnären Ulrika Sparres fotografi med bin.

Klicka för att zooma bilden.

2020, 4/4–8/5 | Cecilia Edefalk, Ulrika Sparre, Håkan Rehnberg, Erik Sjödin, Anx Kupiainen, Anders Knutsson
Apoidea – en konstutställning om bin
Människan är beroende av bin, de är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central roll i naturen. Sex framstående samtidskonstnärer som ger var sitt perspektiv på denna spännande insekt.

Bild på konstnären Maria Fribergs fotografi.

Klicka för att zooma bilden.

2020, 22/2–27/3 | Maria Friberg
Piles of Dreams
Utställningen presenterar ett mindre urval fotografier, en film och en installation. Karaktäristiskt för Fribergs konstnärskap är ett stort samhällsintresse och en förmåga att fånga tidsenliga fenomen som klimatfrågor och konsumtion.

Bild på konstnären Jan Kruses konstverk i glas.

Klicka för att zooma bilden.

2019, 14/12–11/1 | Jan Kruse
1000 grader, minst
Smålands glastradition hålls levande och visar ett urval ur Jan Kruses mångsidiga produktion. Han jobbar med både glas och metall, en spännande kombination av hårt och mjuk, varmt och kallt. Kokongen är en återkommande form, en form som bådar om nytt liv.

Bild på konstnären Sebastian Mügges konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2019, 9/11–7/12 | Sebastian Mügge
Nässjö med extra allt, tack!
Sebastian Mügge skapar ett storskaligt platsspecifikt teckningscollage av experimentell karaktär som tar hela utställningsrummet i besittning och undersöker Nässjös skiftande identitet utifrån ett både samtida och historiskt perspektiv.

Bild på konstnären Anders Sunnas konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2019, 24/8–28/9 | Anders Sunna
Glimpse of Democracy
Anders Sunna är en mångfacetterad konstnär som har öppnat nya plattformar för samisk bildkonst. Han skildrar sin egen bakgrund med ett ohöljt raseri. Ytterst handlar det om polarisering mellan landsbygd och stad, mellan makt och vanmakt, mellan majoriteter och minoriteter och slutligen om demokrati. Utställningen ingår i projektet Nya Småland som är ett samarbete med Iaspis, Konstfack, Statens konstråd med flera.

Bild på konstnären Karin Broos konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2019, 15/6–16/8 | Karin Broos
Still life
Utställningen består av fotorealistiska verk, med till synes vardagliga motiv som skapar en allmängiltig känsla av melankoli och vemod. Det är en kvinnovärld, ofta hämtad från den egna familjen och hemmet i Värmland, som konstnären skildrar med djup inlevelse.

Bild på konstnären Magnus Wennmans fotografi.

Klicka för att zooma bilden.

2019, 6/4–11/5 | Magnus Wennman
Där barnen sover
Magnus Wennman, vinnare av två World Press Photo Awards och fyrfaldigt utnämnd till årets fotograf i Sverige har under 2015 träffat flyktingbarn i otaliga flyktingläger och på deras väg genom Europa. Berättelsen om när natten kommer är en levande historia utan ett givet slut.

Bild på konstnären Håkan Rehnbergs målning.

Klicka för att zooma bilden.

2019, 19/1–23/2 | Håkan Rehnberg
Meandertid
Sedan flera år tillbaka har hans måleri rört sig i en alltmer oförutsägbar riktning, där själva förutsättningarna ställs på sin spets, men med bibehållen integritet. För honom står konstverket för en motståndshandling, ingen förståelse, ingen användbarhet, men förundran och ett omskakande ifrågasättande.

Bild på konstnären James Aldridges målning.

Klicka för att zooma bilden.

2018, 15/12–12/1| James Aldridge
Cosmic Disharmony
James Aldridges målningar är influerade av bilder från naturhistoriska fältguider, renässanslandskap, John James Audubons akvareller, dekorativ konst, samt heavy metal musik. Bläcksvarta bakgrunder, laveringar och mjuka rökaktiga fält av färg uppvägs av mer grafiska former och hans juxtaposition av realistiska och tungt stiliserade avbildningar av naturen.

Bild på konstnären Ulrika Sparres konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2018, 29/9–10/11 | Cecilia Edefalk, Hanna Ljungh, Richard Long, Ulrika Sparre
Stenens röst
Utställningen Stenens röst presenterar fyra konstnärer som använt sten som en utgångspunkt i sin konst. Konstverk som tar reda på hur människan förhåller sig till sten som material, objekt och spegling av oss själva - filosofiskt, vetenskapligt och andligt. Allt från utforskning av landskap och historia till undersökningar av våra egna kroppars beståndsdelar.

Bild på konstnären Saadia Hussains konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2018, 25/8–22/9 | Saadia Hussain
Making and breaking patterns
I utställningen konstruerar, kombinerar och komprimerar konstnären Saadia Hussain berättelser genom mönster och rörelser i starka färger för att förstärka och synliggöra komplexiteter i hennes liv och vår tid. Mönsterbygge är centralt i Saadia Hussains konstnärskap och hennes verk kan ses som estetiska kamouflage som både ifrågasätter och förstår. En berättelse om makt och motstånd blir därmed synlig.

Bild på konstnären Rob Hanns fotografi.

Klicka för att zooma bilden.

2018, 16/6–18/8 | Rob Hann
Black Crow
Sommarutställning med den brittiskfödde fotografen Rob Hann, bosatt i New York. I denna utställning är fotografier tagna under resor genom de amerikanska ökenstaterna blandas det sublima och det storslagna med förfall och ödslighet på ett sätt som manar till eftertanke. Storslagen natur blandas samman med mer prosaiska mänskliga inslag.

Bild på konstnären Jårg Geismars konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2018, 3/3–7/4 | Jårg Geismar
COME CLOSER 2
Utställningen handlar om samexistens, tolerans och transparens, i fyra teman som konfronterar betraktaren med frågor som rör människan och hennes existens i en föränderlig värld.

Vad är egentligen transparens och vad betyder det för ett demokratiskt samhälle och dess medborgare. Vad händer när vi ser världen i ett annat ljus, ett nytt ljus, och hur blir det när vi försöker förstå saker utifrån en annans perspektiv, när vi vågar lyssna både utåt och inåt.

Bild på konstnären Per-Anders Petterssons verk.

Klicka för att zooma bilden.

2018, 20/1–24/2 | Per-Anders Pettersson
African Catwalk
Fotografen Per-Anders Petterssons bilder utmanar stereotyper kring afrikanskt mode och konfronterar även den västerländska synen på Afrika som en krigshärjad kontinent med fattigdom, sjukdom och etniska konflikter. Han fascinerades av den färgstarka och progressiva modevärlden och utställningen och boken African Catwalk blev resultatet, som är ett omfattande porträtt av den livliga afrikanska modescenen.

Bild på konstnären Jonas Rooths verk.

Klicka för att zooma bilden.

2017, 16/12–13/1 | Jonas Rooth
Glas
Med sina komplexa föremål rör sig glaskonstnären Jonas Rooth i gränslandet mellan konst och konsthantverk. Han visar i denna utställning både klassiska praktföremål som ljuskronor och lampetter, samt objekt som är inspirerade av naturens förmåga att vara såväl vacker som hotfull. Jonas Rooths konstnärskap har en lekfull och sensuell kvalitet som utnyttjar materialets möjligheter för att skapa en spänning mellan det naturliga och det konstgjorda.

Bild på konstnären Roger Mettos konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2017, 11/11–2/12 | Roger Metto
Skogens rygg
Nässjö konsthall bjuder in till en färgsprakande utställning med måleri av konstnären Roger Metto. Natur och landskap, där det figurativa blandas upp med abstrakta element, är återkommande i Mettos konstnärskap och hans verk väcker en känsla av människans litenhet inför naturen.

Bild på konstnären Gittan Jönssons konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2017, 26/8–23/9 | Gittan Jönsson
Ögon Blick I Sänder
Gittan Jönsson ställer här ut måleri, men även teckning, ljud och skulptur. Titeln anspelar på psalmen Blott en dag, ett ögonblick i sänder och utställningen fokuserar på blicken och ögonblicket i konstens tillblivelse. Men även blicken genom vilken vi tar in världen omkring oss, den stora därute där vi ser faror och orättvisor, och den lilla världen som är nära. I ögonblicket hör allt samman. Varje stund är en stund i världen.

Bild på konstnären Tyrone Martinssons konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2017, 10/6–19/8 | Grafik ur Nässjö kommuns samlingar
Möten
Grafik ur Nässjö kommuns samlingar.

Bild på konstnären MagnusThierfelders konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2017, 4/3–1/4 | Magnus Thierfelder
1000 bitar
Thierfelders konst rör sig mellan det vardagliga och det förhöjda. Genom enkla ingrepp och förskjutningar medvetandegör han betraktaren om sin omgivning. Allt blir del av något större och likt ett pussel är alla delar bärare av fysiska och mentala tillstånd som pratar om balans, ordning-oordning, motstånd och kraft. Utställningen heter 1000 bitar och Thierfelder låter besökarna lägga pusslet för att se de små iakttagelsernas storhet.

Bild på konstnären Magnus Bärtås verk.

Klicka för att zooma bilden.

2017, 21/1–25/2 | Magnus Bärtås
Funktionärer deltagare medborgare individer
Magnus Bärtås visar två större verk som rör livsberättelser. Funktionärer deltagare medborgare individer är en bilddikt på 22 dukar där bokstäverna är kollage av utklippta korstygnsbroderier och sydda detaljer. The Strangest Stranger är en film om Johnnie Walker, en människa som vävt in fiktionen i sitt liv.

Bild på konstverk i utställningen Naturalier.

Klicka för att zooma bilden.

2016, 12/11–10/12 | Ida Rödén och Helena Piippo Larsson
Naturalier
Processen är långsam, metodisk och omsorgsfull. Som utgångspunkt har Helena Piippo Larsson och Ida Rödén en serie insamlade naturalier– så som fossiler, stenar, grenar och kottar. I Helenas Larssons händer expanderas ofta förbisedda beståndsdelar. I teckningar och bronsavgjutningar synar hon komplexiteten i små detaljer som snart tillåts överta rummet. Ida Rödén utgår från fossiler då hon tänjer i sanningskoncepten. Iklädd karaktären Jonas Falck tecknar och skulpterar hon en värld bebodd av muterade djur och fantasifulla havsorganismer.

Bild på konstnären Ken Johanssons konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2016, 1/10–4/11 | Ken Johansson
Den ensamme vandrarens drömmerier
Under 1970 och -80 talen studerade Ken Johansson konst på Östra Grevie i Vellinge, konstvetenskap i Göteborg, glaskonst i Orrefors och ljusdesign. Han har länge haft ett stort intresse för naturen och följde bland annat med biologerna i Göteborg under deras arbete med havsfåglar.

Johansson för samman sitt intresse för naturen med sin konst, vilken existerar i ett tydligt konsthistoriskt sammanhang.

Bild på konstnären Iwo Myrins konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2016, 20/8–24/9 | Iwo Myrin
Avtryck från skogen
Iwo Myrin arbetar i möte mellan natur och kultur. Med egenhändigt byggda hålkameror fotograferar han svampar, vilka han även avgjutit i brons.

Bild på konstnären Nisrine Boukharis fotografi.

Klicka för att zooma bilden.

2016, 4/6–13/8 | Alfadhel, Muhammad Ali, Nisrine Boukhari, Aissa Deebi, Mafune Gonjo, Cecilia Hultman, Diana Jabi och Elena Luptak – Grupputställning kuraterad av Abir Boukhari
Nohome as a pattern of life
En utställning om den högaktuella flyktingkrisen som är den största sedan andra världskriget. Sommarens utställning Nohome as a Pattern of Life (Ingethem som levnadsmodell) är kuraterad av den syrianska kuratorn Abir Boukhari för Nässjö Konsthall och ställer frågan när blir ett hus ett hem?

Bild på konstnären Tommy Svenningssons konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2016, 27/2–2/4 | Tommy Sveningsson
Transient constructions
Under 60- och 70-talet lät president Tito bygga flera platsspecifika monument i Jugoslavien för att högtidlighålla minnen från andra världskriget. Resultatet blev en serie futuristiska monument som snabbt blev populära turistmål. Efter balkankrigen på 90-talet övergavs monumenten och miste sin symboliska betydelse.

Vad representerar dessa monument idag? Och återspeglar försummelsen av monumenten en mer allmän socialhistorisk sprickbildning som regionen kommit att genomleva? Det är med inspiration av dessa monument som Tommy Sveningsson har tecknat verken i utställningen Transient Constructions.

Bild på konstnären Stefan Ottos verk.

Klicka för att zooma bilden.

2016, 16/1–20/2 | Stefan Otto
TRAUMWUNSCH²
Utställningen Traumwunsch² är en poetisk uppgörelse med konstnärens morfar som stred för nazisterna under andra världskriget. I en tid med flera krig i Europas närområden och stora flyktingströmmar som följd, är utställningen dessvärre högst aktuell.

Bild på konstnären Lena Mattssons konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2015, 24/10–21/11 | Lena Mattsson och Bo Cavefors
Den kulturelle onanisten
I Nässjö konsthall visar Mattson nya verk där hon fokuserar på frågor kring censur som både hon och Cavefors blivit utsatta för.
Verken belyser myten om Bo Cavefors; författare, regissör och legendarisk bokförläggare.
Tack till Moderna Museet Malmö, Borås konstmuseum, Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond., Bo Cavefors, Ola Åstrand, Andi Almqvist och Conny C-A Malmqvist.
Utställningen arrangerades i samarbete med Region Jönköpings län och Art Talks.

Bild på konstnären Trinidad Carillos konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2015, 10/6–29/8 | Trinidad Carillo
Död stjärna mörk sjö
Trinidad Carrillos verk har ett uttryck som pendlar mellan olika stämningslägen och tillstånd. Hennes bilder gestaltar en drömsk verklighet, och motiven är ofta mångbottnade; på samma gång svävande mellan liv och död, dröm och verklighet. Carrillos verk genljuder av det faktum att vi, vid varje givet tillfälle, går in i och deltar i hundratals, kanske tusentals berättelser. Ofta beskriver relationerna i hennes bilder det immateriella, halvt inbillade, och kanske glömda. Och ändå, i den ickelinjära berättelsen finns en lugn saklighet, ett slags klar vardagsmytologi.

Bild på konstnärerna Lisa Jeannin och Rolf Shuurmans fotografi.

Klicka för att zooma bilden.

2015, 30/5–10/6 | Lisa Jeannin & Rolf Shuurmans och Jan Svankmajer
Stop Motion
Vi visar två stop motion filmer som på olika vis visar teknikens möjligheter och hur enkla förskjutningar kan skapa såväl surrealistiska fragment från vardagliga föremål samt hur existentiella frågor kan formuleras klokast av de allra minsta. Filmerna vi visar är Jan Svankmajers film Game With Stones (1965) samt Le Rond Universel (2012) av Lisa Jeannin & Rolf Schuurmanns.

Bild på konstnären Jone Kvies konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2015, 7/3–11/4 | Jone Kvie
Objekt från ytterkanten
Kvies konst pendlar mellan naturalism och fiktion. I grunden handlar det om människans förhållningssätt till olika kollektiva händelser och fenomen och hur de präglat oss genom livet.

Den vetenskapliga undersökningen av naturen blandas med fenomenens mytiska innebörd och estetiska dragningskraft. Det leder in på romantikens idéer om det sublima och naturens mystik. På ett skickligt vis knyter han samman det fysiska med det psykologiska och det estetiska.

Bild på konstnären Paulo Brighentis verk.

Klicka för att zooma bilden.

2015, 24/1–28/2 | Paulo Brighenti
Skinn
Under 1600-talet uppkom ett motiv i konsten vars syfte var att påminna om livets förgänglighet. Dessa motiv gavs det bibliska namnet Vanitas, latin för fåfänga. Brighenti har i utställningen Skinn utgått från denna tradition och tar besökaren på en resa genom sin idévärld som sträcker sig från hans dotters Barbiedockor till Velasquez måleri. Med utställningen Skinn på Nässjö Konsthall visas Brighentis konst för första gången i Sverige.

Bild på konstnären Åsa Lindsjös konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2014, 22/11–10/1 | Åsa Lindsjö
Små Mörker
Sedan åtta år tillbaka har Åsa Lindsjö en ateljé på Ifö’s fabriksområde i Bromölla. Ifö’s tre fabriker arbetar med porslinet på olika vis. Här plockar hon olika beståndsdelar, möjligheter och ready mades. I vissa verk blir det extra påtagligt. Utmärkande för hennes verk är att hon ofta för samman sin egen process med något som står utanför hennes kontroll. I det uppstår en spänning som gör att verken får eget liv.

Bild på konstnären Bianca Maria Barmens konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2014, 30/8–4/10 | Bianca Maria Barmen
Atlanten – jag är mycket lugn nu
Bianca Maria Barmen arbetar med skulptur och teckning, ofta i det offentliga rummet. Hennes verk lyfter frågor kring rumslig problematik och bär spår av hennes intresse för arkitektur. Barmens skulpturer utforskar också storleksförhållanden; ett stort sittande barn omges av små hus. Hennes bildvärld befolkas ofta av harar, grodor och människohuvuden, där föreställningen om verkligheten kolliderar med denna drömvärld.

Bild på konstnären Bernd Koberlings konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2014, 14/6–23/8 | Bernd Koberling
Memories of Water
Bernd Koberling etablerade sig på 70-talet som en del av konströrelsen Junge Wilde (De unga vilda). Sedan dess har han troget utforskat måleriet i relation till landskapet. De senaste 30 åren har han intresserat sig i synner­het för de isländska och nordnordiska landskapen.

Han har sedan 60-talet ställt ut på museer runt om i världen och erhöll 2006 Fred Thieler priset för sitt konstnärskap och sitt bidrag till utvecklingen av det tyska samtida måleriet.

Bild på konstnären Ulla Nordins konstverk.

Klicka för att zooma bilden.

2014, 26/4–7/6 | Henrik Bromander, Ulla Nordin och Hanna Petersson
Smålands Mörker
En gång i tiden var saken klar för Erik. Han ansåg att människor var olika mycket värda, och att samhället borde förändras enligt denna princip. Inte bara förändras förresten, utan brännas ner till grunden så att något nytt kunde byggas ur askan. Erik var fascist. Han bodde i Nässjö. Smålands mörker är en grupputställning som utgår från Henrik Bromanders serieroman med samma namn. Vad händer när karaktären Erik mö­ter Ulla Nordins konst? Genom dessa möten uppstår det ett rum för samtal.

Bild på konstnären Sara Wallgren verk.

Klicka för att zooma bilden.

2014, 25/1–1/3 | Sara Wallgren
Korus
Sara Wallgrens arbete rör sig kring en fascination för koder, kommunikation, spår och tid - en relation till synestesi och ett översättande av ljud till bild och vice versa. I arbetet använder hos sig av teckning och ljud, ofta i nära relation till varandra så att gränsen mellan teckning och ljud suddas ut. Processen är ofta kopplad till skillnader/likheter samt olika förhållningssätt till det som är privat eller offentligt.