Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Medborgardialog: Bra bostäder för äldre – en boendestrategi 2019-2029

Utvecklingsplan för äldreomsorgen, ”Lust till livet hela livet” antogs av socialnämnden 2017-02-22 § 38. Planen landade ut i fyra strategiområden där ett är ”Bra bostäder för äldre - tillgänglighet till bostäder för äldre” som förvaltningen har uppdraget att arbeta vidare med.

En boendestrategi finns nu framtagen och består av två delar. Den första delen, har en inledning med beskrivning av uppdraget samt ett större avsnitt om framtida behov. Vidare redogörs för de utmaningar kommunen har kopplat till boendestrategin. Avslutningsvis lämnas förslag på strategier för bra bostäder för äldre. Den andra delen, som finns i bilaga, är ett faktaunderlag som ligger till grund för föreslagna strategier.

Vad tycker du om boendestrategin?

Alla synpunkter är välkomna och kommer att diarieföras . Sista dag för inlämning av svar är 2019-03-31.


I kapitlet ”Framtida behov av bra bostäder för äldre” beskrivs olika faktorer som påverkar behovet av bostäder (på sidorna 3-11).
Anser du att det finns viktiga påverkansfaktorer som inte är belysta? * (obligatorisk)
Anser du att det finns viktiga påverkansfaktorer som inte är belysta?Boendestrategin avslutas på sidorna 15 och 16 med redan antagna, men också kompletterande, strategier.
Anser du att det är relevanta strategier eller saknas något viktigt strategiområde? * (obligatorisk)
Anser du att det är relevanta strategier eller saknas något viktigt strategiområde?
Utvecklingsplan för äldreomsorgen

Expandera Minimera

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltning
Anneli Tellmo Jung
Avdelningschef äldreomsorg
anneli.tellmo-jung@nassjo.se
0380 – 51 76 98


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.