Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Vad gäller för barn under 18 år?

Vad gäller för barn under 18 år?

Alla personer under 18 år ska ha en förmyndare. Normalt sett är det föräldrarnas eller vårdnadshavarens uppgift att vara förmyndare och ha hand om ekonomiska och rättsliga frågor tills dess att barnet fyller 18 år.

Överförmyndarspärrat konto

Om en omyndig person får pengar som är ett prisbasbelopp eller mer, så sätts dessa pengar in på ett överförmyndarspärrat konto. Det kan till exempel vara försäkringsbelopp, arv, gåva eller skadestånd. Kontot ska vara spärrat tills den omyndige fyller 18 år. Efter förfrågan till överförmyndarnämnden och godkänd begäran kan pengarna användas exempelvis till en dator, cykel eller språkresa.

Kontrollerad förvaltning

Kontrollerad förvaltning innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar barnets tillgångar. Det används till exempel när värdet av barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnads­­havare har samma rättsliga behörighet som en förälder, men har inte den faktiska vårdnaden eller försörjnings­plikten för barnet. Överförmyndarverksamheten har ansvar för tillsyn av särskilt förordnad vårdnadshavare i likhet med gode män och förvaltare.

God man till barn

I vissa fall måste ett barn få en god man:

  • Om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens/förälderns intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter, eller om båda är delägare i samma dödsbo.
  • Om barnet ska köpa eller ta emot en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder.

Kontakt

Expandera Minimera

Överförmyndarenheten
0380-51 80 58
overformyndaren@nassjo.se

Telefontid
måndag-fredag kl. 10-12

Besöksadress

Rådhusgatan 28, Stadshuset Nässjö

Postadress
Överförmyndarenheten
Nässjö kommun
571 80 Nässjö

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.