Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Arvode

Arvode

Som god man och förvaltare har du rätt till ett arvode för ditt uppdrag. Huvudregeln är att huvudmannen (den person som får hjälpen) betalar arvodet inklusive skatt och avgifter.

Vem betalar arvodet?

Om huvudmannen har tillgångar över två prisbasbelopp eller inkomster över 2,65 prisbasbelopp före skatt under året betalar huvudmannen arvodet till den gode mannen själv. Annars betalar kommunen arvodet. Storleken på prisbasbeloppet beslutas varje år och du hittar rätt belopp på Skatteverkets hemsida. 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor (höjs till 46 500 kronor 2019).

Arvodets storlek

Arvodet bestäms årsvis när överförmyndarnämnden har granskat den årsredovisning som god man lämnat in. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Ett normalarvode är ungefär 20 procent av gällande prisbasbelopp per år (10 procent för uppdraget förvalta egendom och bevaka rätt, 10 procent för uppdraget sörja för person).

Överförmyndarnämnden gör alltid en individuell prövning där de tar hänsyn till uppdragets svårighetsgrad. Arvodet kan då hamna både lägre och högre än ett normalarvode.

Kontakt

Expandera Minimera

Överförmyndarenheten
0380-51 80 58
overformyndaren@nassjo.se

Telefontid
måndag-fredag kl. 10-12

Besöksadress

Rådhusgatan 28, Stadshuset Nässjö

Postadress
Överförmyndarenheten
Nässjö kommun
571 80 Nässjö

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.