Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Sekretess

Att du får ekonomiskt bistånd och är registrerad hos socialförvaltningen är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen kapitel 26.

I din personakt görs anteckningar så länge du får ekonomiskt bistånd. Självklart har du rätt att läsa dessa. Vi för dessutom in uppgifter i socialförvaltningens register. Dessa får endast användas av personal vid socialförvaltningen och i statistikuppgifter.

 All personal på socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.