Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Cykelväg mellan Alsberg och centrum färdigställs

Exempelbild

Nu anläggs en cykelväg i det nybyggda bostadsområdet Alsberg. När den är färdigställd kommer man kunna gå och cyckla in till centrala Nässjö.

Arbetet beräknas pågå mellan vecka 2-27. Den nya sträckan kommer att möjliggöra cykling eller promenad hela vägen från Alsberg till centrum, en sträcka på cirka två kilometer.

- Det är prioriterat att knyta samman viktiga punkter i gång- och cykelvägnätet, säger trafikingenjör Jonas Funkquist. Ju fler som cyklar och går i Nässjö desto bättre för både miljön och folkhälsan.

Under tiden arbetet pågår kommer Åkerögatan att smalnas av vilket innebär begränsad framkomlighet för all trafik.

En av målsättningarna med Nässjö kommuns trafikstrategi är att andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik inom, till och från Nässjö stad ska öka medan andelen resor med bil ska minska.

Nässjö kommun arbetar med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling Öppnas i nytt fönster.. Målen ska skydda planeten från klimatförändringar och göra världen tryggare, rättvisare och mer jämlik för alla.