Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Samråd för VA-Plan och Vattentjänstplan

Bild om visar vatten och en horisont.

Nu finns ett förslag till ny Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för perioden 2024-2028. Under perioden 24 maj - 11 augusti 2023 pågår samråd.

VA-planen och Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster samt hur den allmänna VA-anläggningen ska hantera en ökad belastning på grund av skyfall och andra klimatrelaterade händelser.

Samhällsplaneringskontoret har tagit fram ett förslag till ny Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för perioden 2024-2028, den nya planen föreslås ersätta den befintliga VA-planen som gäller för perioden 2018-2023. Ett förslag till vattenförsörjningsplan har också tagits fram.

Samråd

Samrådet pågår under perioden 24 maj till och med den 11 augusti 2023. Under denna period finns det möjlighet att ta del av och tycka till om samrådshandlingarna, som finns tillgängliga på nassjo.se eller på kommunens medborgarkontor. Synpunkter lämnas skriftligen till vaplan@nassjo.se senast den 11 augusti 2023.

Drop-in samråd

Välkommen till ett drop-in samråd i Lilla teatern, Kulturhuset Pigalle, den 12 juni 2023 kl. 15-19.
Politiker och personal från Nässjö kommun finns på plats för att svara på frågor om planerna.

Mer information: Samråd vatten- och avloppsplan 2024-2028