Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Arbetet klart på Muggeboleden

Exempelbild

Nu är arbetet klart på Muggeboledet mellan Hultet och Lövhult.

Under stormarna i januari och februari i år blåste mycket skog ned i Lövhults friluftsområde. Bland annat blåste många träd ner kring den så kallade Muggeboleden. Detta medförde stora skador på delar av leden. Nu är arbetet klart med nedgrävning av kabel och nya belysningsstolpar med ledbelysning längs med leden.

karta över Muggeboleden