Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Trygghetsundersökning i Nässjö kommun

Exempelbild

Den 17–30 oktober kommer vi att genomföra en trygghetsmätning i Nässjö kommun. Tusentals utvalda kommuninvånare kommer att få ett SMS med länk till en enkät med frågor som berör upplevd trygghet och otrygghet i kommunen.

Syftet är att ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga, och i så fall kartlägga dessa. Resultaten kommer att utgöra en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete och hjälper oss att prioritera var vi behöver fler trygghetsskapande insatser.

Enkäten består av cirka 20 frågor och tar 5–10 minuter att besvara. Det är helt frivilligt att svara och du kan avbryta när du vill. Men, dina synpunkter och upplevelser är viktiga för oss. Tillsammans vill vi bygga ett tryggare samhälle och vi är därför tacksamma för att du som är utvald deltar.

Klicka här för att se mer information om undersökningen.