Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Förslag till ny simhall

Exempelbild

Den 27 maj 2021 beslutade kommunfullmäktige om principer för finansiering, ägande och drift av en ny simhall i Nässjö kommun. Nu finns ett förslag på hur simhallen ska se ut och vad den ska innehålla samt en kostnadsberäkning.

Förslaget har tagits fram av en projektgrupp med företrädare för kommunledningskontoret, tekniska serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen under ledning av en konsult från We Group AB. Det innehåller skisser, gestaltningsbilder, beskrivningar av innehåll och ekonomiska kalkyler. Den föreslagna anläggningen är framtagen för att vara dimensionerad och utformad för simskola, motion samt tränings- och tävlingsverksamhet inom simning.

Simhallen föreslås innehålla:

  • Bassäng som är 25 meter lång och 20,5 meter bred och 1,8 meter djup.
  • Undervisningsbassäng med rörlig mellanbotten som är 12,5 meter lång och 6 meter bred och 2 meter djup.
  • Hoppbassäng med 1-meters- och 3-meterssvikt med rörlig mellanbotten som är 12,3 meter lång och 8,3 meter bred och 3,6 meter djup. Med rörlig mellanbotten får hoppbassängen även funktion som undervisningsbassäng.
  • Barnpool för de minsta barnen
  • Servering med enklare varma rätter och som kan nås både via entré och bad

Byggkostnaden för simhallen är kalkylerad till cirka 234 miljoner kronor. Till kostnaderna för simhallen kommer rivning av den gamla simhallen, vilken är bedömd till 7 miljoner kronor. En ny sporthallsentré beräknas kosta 800 000 kronor och ett entrétorg framför simhallen 7,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden blir 250 miljoner kronor.

Den 26 oktober väntas kommunstyrelsen fatta beslut om förslaget, som om det antas därefter går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Skissbild simhall
Planskiss simhall