Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Därför spolas kommunens isar

Exempelbild

Nästa vecka påbörjas spolningen av isen på Skogsvallen. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått dispens från det bevattningsförbud som råder i Nässjö kommun, och anledningen är framför allt att kunna fortsätta erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

Isarna som finns på Skogsvallen har traditionellt spolats med dricksvatten. Nu när situationen varit akut har alternativa lösningar använts, vatten har köpts in från Jönköping och spolning har skett med kallvatten. Det är en kortsiktig lösning för att hantera ett akut problem, men lösningen är inte hållbar i ett längre perspektiv.

- Kultur- och fritidsförvaltningen har fått dispens för att inte tvingas stänga ishallarna. Fritidsaktiviteter som konståkning, hockey och bandy är viktiga för våra ungdomar. De har redan haft ett långt uppehåll under pandemin, och att återigen tvingas upphöra med de här aktiviteterna skulle få negativa konsekvenser både ur ett sysselsättnings- och folkhälsoperspektiv, säger Malena Tovesson, kommundirektör.

Kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar för idrott kräver en hel del resurser, både avseende energi och vatten. Det skapar problem i det läge vi befinner oss med låga vattennivåer och kostsam energiförbrukning. Ett arbete för att minska idrottsanläggningarnas påverkan på dricksvattenförsörjningen pågår:

- Vi genomför ett projekt som ska leda till att fotbollsplanerna bevattnas med sjövatten. Det är det första steget för att Skogsvallen inom en treårsperiod ska vara självförsörjande när det gäller bevattning. Detta innebär att vatten i större utsträckning ska stanna kvar på anläggningen, berättar Pär Jansson, fritidschef.

Framöver bevattnas inga fotbollsplaner och alla kommunens verksamheter har stramat åt sin förbrukning av dricksvatten. Man ser också över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att spara energi.

- Men just ungdomarnas idrottsutövande har vi valt att prioritera, och för tillfället kan vi inte lösa fungerande isar på något annat sätt än att använda dricksvatten. Vi tror det är en god investering för framtiden, säger Pär Jansson.