Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Nära 9 miljoner kronor till laddstation för tunga fordon i Nässjö 

Exempelbild

Nässjö kommun har tillsammans med Nässjö Affärsverk (NAV) fått nära 9 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att etablera en publik laddningsstation för tunga fordon.

- Det här är goda nyheter, säger Sara Lindberg som är kommunstyrelsens ordförande. Nässjö är ett viktigt nav för transport och logistik och därför behöver vi framöver kunna erbjuda laddning även för tyngre fordon.

Laddstationen kommer att ha totalt tre laddningspunkter och ska placeras i Gamlarp, i direkt anslutning till riksväg 31/40/47 och Södra stambanan. Vid terminalen sker omlastning från väg till järnväg och logistikaktörerna i området tar tillsammans emot cirka 400 tunga transporter per dag. Antalet ellastbilar i Sverige ökar stadigt och därmed även behovet av laddning.

- Riksvägen är ett viktigt godsstråk som förbinder Oskarshamn i öst med Göteborg i väst, men också trafik söderut via E4 i Jönköping, säger kommunalråd Anders Karlsson. Därför behöver Nässjö kommun nu bana väg för framtidens transporter.

Energimyndighetens bedömning är att satsningen kommer att bidra påtagligt till att öka takten i elektrifieringen av fordon för tunga godstransporter. Det blir också en del av ett större regionalt och nationellt nätverk av laddningsstationer för tung trafik. Totalt ska 1,5 miljarder kronor fördelas till aktörer som vill bygga upp en infrastruktur för publik laddning. Energimyndigheten har hittills beviljat stöd till 139 laddstationer.

- Detta är bra för alla! säger kommunalråd Laila Norss. Placeringen av den nya laddstationen i Nässjö gynnar elektrifieringen av godstransporter i både region Jönköping och hela Sverige.

Fakta:
Effekten i varje laddningspunkt vid Nässjös nya laddstation kommer att vara 350 kW
Registreringen av eldrivna lastbilar ökade med närmare 320 procent förra året.
Utsläppen för inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010.