Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ny satsning på vilda pollinatörer i stadsmiljö

Exempelbild

Nu förbättras förutsättningarna för vilda pollinatörer i Nässjö. Under sommaren kommer fyra utvalda kommunala ytor att få växa fritt och blomstra. 

Satsningen är ett samarbete mellan Nässjö kommun, Nässjö Affärsverk (NAV) och den lokala naturvårdssatsningen LONA.

Simon Dagson jobbar på utvecklingsavdelningen i Nässjö kommun.

- Insekter som vildbin, humlor och fjärilar utför viktiga ekosystemtjänster som planeten är beroende av, säger Simon. Genom att inte klippa vissa gräsytor gynnar vi pollinatörer samtidigt som vi sparar tid och resurser i kommunen. Och så blir det vackert också!

De fyra områden som berörs är:

  • Skogsvallsrondellen längs med Brogatan
  • Sörängsrondellen längs med Virkesgatan
  • Nära Norrbodarondellen längs med Jönköpingsvägen
  • Framför Brinellgymnasiets entré

Områdena har valts ut för att det finns en variation av växter där som mår bra av att få växa över sommaren. Hänsyn har också tagits till markförhållanden och det pedagogiska värdet, alltså ytor som är synliga och kan inspirera fler till att gynna vilda pollinatörer.

Satsningen som görs under sommaren är ett test. Förhoppningen är att det ska permanentas och utvidgas till fler ytor så småningom. En viktig faktor för fortsättningen är hur skötseln fungerar och hur det tas emot av kommuninvånarna.

- Stanna en stund och titta på det fina som växer, uppmanar Simon Dagson. Även privatpersoner kan låta en del av sin gräsmatta växa fritt under sommaren.

Informationsskyltar har satts upp vid de aktuella gräsytorna. Den som scannar QR-koden kan läsa mer på nassjo.se

Läs mer om satsningen på pollinerande insekter i Nässjö