Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Hovrätten har meddelat dom i ett mål gällande hyror i särskilda boenden

Exempelbild

Nu har hovrätten meddelat dom i frågan om förändrade hyror i Nässjö kommuns särskilda boenden.

Nässjö kommun beslutade 2019 om en ny hyresmodell inom särskilt boende. Avtal om förändrad hyra har överklagats och nu har Svea hovrätt kommit med ett avgörande. Avgörandet berör två hyresgäster. Ytterligare beslut väntas komma i övriga ärenden.

Domstolen dömer till hyresgästernas fördel, vilket innebär att hyran inte ändras för de berörda hyresgästerna. Det är inte hyresmodellen som underkänns, utan förfarandet att förändra hyran under pågående avtalstid. Under tiden den rättsliga processen pågått har berörda hyresgäster fortsatt betala den tidigare hyran, vilket gör att kommunen inte är återbetalningsskyldig.