Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Många vill lära av lyckat integrationsprojekt

Exempelbild

Aktivitetshuset i Nässjö är en ny metod för integration som underlättar för människor att komma närmare egen försörjning. Onsdag 15 juni anordnas en konferens på Hotell Högland för att sprida erfarenheterna från projektet

Arrangören Nässjö Lärcenter är glada över det stora intresset med cirka nittio deltagare från hela Jönköpings län.

- Konferensen vänder sig till organisationer som på olika sätt arbetar med integration och
sysselsättning, både offentliga aktörer och näringsliv, berättar Ingrid Håkansson som är
projektledare. Vi vill dela med oss av goda resultat och framkomliga vägar. Men också berätta om
utmaningarna.

Över hundra utrikesfödda personer har medverkat i projektet som finansieras av Svenska ESF-rådet
via Europeiska socialfonden. Metoden bygger på nära samverkan med näringslivet i Nässjö, företag
som har social hållbarhet högt upp på sin agenda.

- Målet med projektet är att våra deltagare ska bli bättre på att tala svenska och komma närmare egenförsörjning, säger Tommy Andersson som är biträdande projektledare. Och på vägen dit arbetar vi med språkutveckling och kunskap om det svenska samhället.

På konferensen medverkar bland andra debattören och polisen Nadim Ghazale, kommunstyrelsens ordförande Sara Lindberg, kommundirektör Malena Tovesson och representanter från näringslivet i Nässjö.

Läs mer om konferensen och ta del av programmet

Om projektet

Designing Empowerment är ett tvåårigt EU-projekt för att möjliggöra egenförsörjning. Det drivs av Nässjö Lärcenter och finansieras av Svenska ESF-rådet via Europeiska socialfonden. Projektet har resulterat i metoden Aktivitetshuset som är unik för Nässjö kommun