Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Informationsmöte om kriminalvårdsanstalt

Exempelbild

Välkommen på informationsmöte om en eventuell etablering av en kriminalvårdsanstalt i Nässjö.

Nässjö kommun är en av fyra kommuner som Kriminalvården valt att titta närmare på som möjlig plats för att etablera en ny kriminalvårdsanstalt.

Anstalten är tänkt att bli en anstalt med säkerhetsklass 2 med mål att stå färdig inom sex år. Det råder bred politisk enighet om hur viktig en etablering av denna typ skulle vara för Nässjö kommun, där det på sikt skulle skapas cirka 300 – 400 nya arbetstillfällen. En lämplig plats för den här etableringen är utpekad och har presenterats som tänkbart för Kriminalvården, men inga beslut är fattade.

Du som vill veta mer om detta och vad en etablering skulle innebära för Nässjö kommun är välkommen till ett informationsmöte på Hotell Högland den 10 maj kl. 18.00.

Där får du möta representanter från Kriminalvården och Nässjö kommun som berättar om processen, delger erfarenheter från tidigare etableringar och svarar på frågor.

Ingen föranmälan krävs.