Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ett år med Globala målen rullar vidare

Exempelbild

Hållbart resande handlar om att människor ska kunna förflytta sig på ett effektivt, hälsosamt och klimatneutralt sätt.

I Nässjö kommun finns en trafikstrategi som säger att kommunen ska satsa på gång, cykling och kollektivtrafik. Det finns också ett uttalat mål att minska andelen biltrafik. Med trafikstrategin och de Globala målen i ryggen arbetar trafikingenjör Jonas Funkquist och utvecklingsstrateg Karolina Haag Sjöberg dagligen med att göra Nässjö till en mer gång- och cykelvänlig stad. Det handlar både om att påverka människors beteende och om konkreta fysiska åtgärder i trafikmiljön.

- Vi letar ofta goda exempel i andra svenska städer och anpassar idéerna till Nässjös kontext, berättar Karolina.

Ett år med Globala målen är en satsning som skildrar verksamheter och medarbetare i Nässjö kommun som på olika sätt arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala mål.

Läs hela artikeln

Läs mer om satsningen Ett år med Globala målen